Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Spill-X®
121-0008EA 9100 DKK
121-0008 121-0007 121-0006
Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®
Spild materialer
Udviklet til at økonomisk behandle mindre udslip, i stil med den som kan forekomme i laboratorier. Giver let adgang til det passende kontrolmiddel til en bestemt type kemisk udslip.

  • Behandler de farlige udslip, i stedet for blot at genindpakke dem
  • Sikker, let at bruge og med størst mulig absorptionskapacitet
  • Neutraliserer og omdanner syrer og ætsende stoffer til let håndterbare affaldsprodukter (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorberer opløsningsmidler og hæver antændelsespunktet til over 60 °C, uden at danne giftige biprodukter (SPILL-X-S®)
  • SPILL-X® kassen fås som transportabel, semi-transportabel eller fastmonteret

PP-beholdere tillader begge typer af middeltilsætning, nemlig påhældning eller ryster. Hver flaske kan behandle op til 1,9 l udslip (1,4 - 1,9 m²). Omdanner kaustiske stoffer og syrer til ufarlige komponenter, som overholder EPA-specifikationerne for ufarligt affald. Kan bruges til effektivt at håndtere udslip af væsker eller syrer (SPILL-X-A®, er også velegnet til flussyre HF), ætsende (SPILL-X-C®), opløsningsmidler (SPILL-X-S®) og formaldehyd (SPILL-X-FP®) på arbejdspladsen.

SPILL-X® sætkasse BxDxH: 470x145x550 mm (lukket)

Bestillingsoplysninger: Hvert sæt består af 6 flasker med de individuelle stoffer, 1 pakke med beskyttelsesudstyr (1 x sikkerhedsbriller, 1 x nitrilhandsker, 2 x oprensningspander, 1 x skraber, 6 x affaldsposer, 1 x pamflet med brugsvejledning), et grafisk instruktionskort, vægmonteringsskruer og ankre. Det hele leveres i en transportabel plastkasse. Bestil venligst ekstra genopfyldningsflasker med SPILL-X® stoffer og beskyttelsesudstyr separat.
Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR