Ethylmethacrylat

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

EHERCA14971740EA 510 DKK
EHERCA14971740
Ethylmethacrylat
Ethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114,14 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 20 °C
MDL Number: MFCD00009161
CAS-nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN nummer: 2277
ADR: 3,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR