α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98%

Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

BLDPBD30226-5GEA 62.1 DKK
BLDPBD30226-5G BLDPBD30226-25G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042187
CAS-nummer: 112399-50-5

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR