α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

APOSPC4075-5GEA 132 DKK
APOSPC4075-5G APOSPC4075-100G APOSPC4075-25G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92 g/mol
Kogepunkt: 89…90 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 33…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042187
CAS-nummer: 112399-50-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR