α,3-Dibromo-2-fluorotoluene

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Farlig

APOSPC3168-5GEA 786 DKK
APOSPC3168-5G APOSPC3168-1G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92
Kogepunkt: 60 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842442
CAS-nummer: 149947-16-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR