3-Brom-4-methylthiophen 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

APOSOR9461-25GEA 2460 DKK
APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G APOSOR9461-1G
3-Brom-4-methylthiophen 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Molekylvægt: 177,06 g/mol
Kogepunkt: 179…183 °C
Massefylde: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00130084
CAS-nummer: 30318-99-1

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR