Tetramethylsilan, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig


M-Clarity™ quality level = MQ200

87920-25MLEA 471 DKK
87920-25ML
Tetramethylsilan, Supelco®
Tetramethylsilane
Formel: C₄H₁₂Si
Molekylvægt: 88,22 g/mol
Kogepunkt: 26,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –54 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008274
CAS-nummer: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN nummer: 2749
ADR: 3,I

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR