α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 95%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

H63769.06EA 1890 DKK
H63769.06 H63769.03
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 95%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92
MDL Number: MFCD09258959
CAS-nummer: 216755-57-6
ADR: 8,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR