α-Methylcinnamic acid ≥99%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

L00806.22EA 2460 DKK
L00806.22 L00806.06 L00806.14
α-Methylcinnamic acid ≥99%
α-Methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molekylvægt: 162,19
Kogepunkt: 288 °C
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002652
CAS-nummer: 1199-77-5
EINECS: 214-847-0

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR