2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

L12046.04EA 771 DKK
L12046.04
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
Formel: C₇H₁₂N₂OS
Molekylvægt: 172,25
Kogepunkt: 162…163 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,110
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00041221
CAS-nummer: 63224-35-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR