ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

L19788.06EA 1040 DKK
L19788.06 L19788.03
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295,93 g/mol
Smeltepunkt: 36…38 °C
MDL Number: MFCD03791309
CAS-nummer: 7542-64-5
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR