α-Cyclodextrin, hydrat

Leverandør: Uptima
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

UPTIU03449EA 0 DKK
UPTIU03449
α-Cyclodextrin, hydrat
α-Cyclodextrin, hydrat
Formel: C₃₆H₆₀O₃₀·H₂O
MDL Number: MFCD00150804
CAS-nummer: 51211-51-9
EINECS: 233-007-4

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR