α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat ≥99%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

J63154.22EA 1410 DKK
J63154.22 J63154.30 J63154.14 J63154.03
α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat ≥99%
α-Ketoglutaric acid, disodium salt dihydrate
Formel: C₅H₄O₅·2Na·2H₂O
Molekylvægt: 226,092 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150702
CAS-nummer: 1282616-74-3
EINECS: 206-167-8

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR