α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat ≥99%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

J63154.22EA 1410 DKK
J63154.22 J63154.30 J63154.14 J63154.03
α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat ≥99%
α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat
Formel: C₅H₄Na₂O₅·2H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150702
CAS-nummer: 305-72-6
EINECS: 206-167-8

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR