Natriumcarbonat

Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

RC-125EA 737 DKK
RC-125 RC-126
Natriumcarbonat
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105,99 g/mol
Kogepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 854 °C
Massefylde: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR