Citronsyre ≥99.5% til elektroforese

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Farlig

J64322.22EA 220 DKK
J64322.22 J64322.36 J64322.A3
Citronsyre ≥99.5% til elektroforese
Citronsyre

Purity: 99.5+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Physical Form: Powder
Density: 1.665
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669

Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molekylvægt: 192,13 g/mol
Kogepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 153…154 °C
Massefylde: 1,665
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR