4-Amino-1,8-naphthalimid 95%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

J64358.MCEA 576 DKK
J64358.MC J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimid 95%
4-Amino-1,8-naphthalimid
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Molekylvægt: 212,21 g/mol
Kogepunkt: 518 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >360 °C
Massefylde: 1,105
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006921
CAS-nummer: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR