ω,4-Dichloracetophenon ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

TCIAC1306-5GEA 230 DKK
TCIAC1306-5G TCIAC1306-25G
ω,4-Dichloracetophenon ≥98.0% (by GC)
ω,4-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molekylvægt: 189,04 g/mol
Kogepunkt: 270°C
Smeltepunkt: 98 °C
MDL Number: MFCD00018926
CAS-nummer: 937-20-2
EINECS: 213-323-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/52/28938552.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR