EDTA ≥99.4% til elektroforese

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

J65585.22EA 348 DKK
J65585.22 J65585.A4 J65585.36
EDTA ≥99.4% til elektroforese
EDTA
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molekylvægt: 292,25 g/mol
Kogepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.)
Massefylde: 0,68
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR