α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

H32228.06EA 5850 DKK
H32228.06 H32228.03
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92
Kogepunkt: 60 °C (0,1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842442
CAS-nummer: 149947-16-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR