α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

TCIAB3784-25GEA 591 DKK
TCIAB3784-25G TCIAB3784-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92
Kogepunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00042187
CAS-nummer: 112399-50-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/19/28935119.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR