(±)-δ-Nonalacton ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

TCIAN0424-25MLEA 279 DKK
TCIAN0424-25ML
(±)-δ-Nonalacton ≥98.0% (by GC)
(±)-δ-Nonalacton
Formel: C₉H₁₆O₂
Molekylvægt: 156,22 g/mol
Kogepunkt: 137°C
Flammepunkt: 137°C
MDL Number: MFCD00036500
CAS-nummer: 3301-94-8
EINECS: 221-974-5
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/39/28989539.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR