(±)-δ-Hexalacton ≥99.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

TCIAH0759-25GEA 329 DKK
TCIAH0759-25G
(±)-δ-Hexalacton ≥99.0% (by GC)
(±)-δ-Hexalacton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114,14 g/mol
Kogepunkt: 115°C
Flammepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00083574
CAS-nummer: 823-22-3
EINECS: 212-511-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/93/28970793.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR