(±)-γ-Nonalacton ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

TCIAN0285-25MLEA 132 DKK
TCIAN0285-25ML TCIAN0285-500ML
(±)-γ-Nonalacton ≥98.0% (by GC)
(±)-γ-Nonalacton
Formel: C₉H₁₆O₂
Molekylvægt: 156,22 g/mol
Kogepunkt: 243°C
Flammepunkt: 132°C
MDL Number: MFCD00005403
CAS-nummer: 104-61-0
EINECS: 203-219-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/67/28989367.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR