Dichlor(methyl)silan ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

TCIAD0380-25GEA 222 DKK
TCIAD0380-25G
Dichlor(methyl)silan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dichlor(methyl)silan
Formel: CH₄Cl₂Si
Molekylvægt: 115,03 g/mol
Kogepunkt: 41°C
Smeltepunkt: –92,8 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000494
CAS-nummer: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
UN nummer: 1242
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119436669-21
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/77/28974877.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR