α-Brom-p-toluonitril ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

TCIAC1398-250GEA 4020 DKK
TCIAC1398-250G TCIAC1398-25G
α-Brom-p-toluonitril ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196,05 g/mol
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: 115 °C
MDL Number: MFCD00001829
CAS-nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/35/28938635.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR