Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

A15662.06EA 1500 DKK
A15662.06 A15662.14 A15662.03
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Formel: C₇H₂₀Si₂
Molekylvægt: 160,405 g/mol
Kogepunkt: 132…133 °C
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 0,750
Flammepunkt: 12 °C (53 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008275
CAS-nummer: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR