Keep my session open?
Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.

HPLC columns, HyperSelect™ BDS

Leverandør: ES INDUSTRIES

Bedømmelser

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Sortér alle efter:

HyperSelect™
ESIN125191HPBDSC18EA 0 DKK InStock
ESIN125191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSC8 ESIN155291HPCBDSCN ESIN114191HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSC8 ESIN115291HPCBDSC8 ESIN12D191HPBDSC18 ESIN13D291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSC8 ESIN122291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSC8 ESIN13D191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSC8 ESIN115191HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSPH ESIN11D291HPBDSC18 ESIN152291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSPH ESIN154291HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSPH ESIN134191HPCBDSC8 ESIN15D191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSCN ESIN155191HPCBDSC8 ESIN152191HPBDSC18 ESIN155191HPBDSC18 ESIN114291HPBDSC18 ESIN154191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSCN ESIN135191HPBDSC18 ESIN115291HPBDSC18 ESIN124291HPCBDSC8 ESIN112191HPCBDSC8 ESIN15D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSC8 ESIN114291HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSPH ESIN135291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSPH ESIN15D291HPBDSC18 ESIN112191HPCBDSCN ESIN11D191HPCBDSPH ESIN134291HPBDSC18 ESIN11D291HPCBDSPH ESIN13D191HPBDSC18 ESIN135291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSPH ESIN114191HPCBDSC8 ESIN155191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSC8 ESIN12D291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSCN ESIN112291HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSC8 ESIN11D191HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSC8 ESIN125291HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSPH ESIN122191HPCBDSCN ESIN152291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSPH ESIN112191HPBDSC18 ESIN132191HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSPH ESIN13D291HPCBDSC8 ESIN112291HPCBDSCN ESIN132191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSCN ESIN13D291HPCBDSPH ESIN11D191HPCBDSC8 ESIN122191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSPH ESIN132291HPCBDSPH ESIN152191HPCBDSPH ESIN154191HPCBDSPH ESIN124191HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSPH ESIN12D191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSCN ESIN154191HPBDSC18 ESIN11D191HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSPH ESIN112191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSCN ESIN132291HPBDSC18 ESIN124291HPBDSC18 ESIN122191HPCBDSC8 ESIN134291HPCBDSCN ESIN114191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSCN ESIN115191HPBDSC18 ESIN13D291HPBDSC18 ESIN132191HPCBDSPH ESIN122291HPBDSC18 ESIN125291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSC8 ESIN154191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSC8 ESIN122191HPCBDSPH ESIN15D191HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSPH ESIN12D291HPCBDSCN ESIN12D291HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSCN ESIN15D191HPCBDSPH ESIN125191HPCBDSCN ESIN12D291HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSPH ESIN155191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSPH ESIN134191HPBDSC18 ESIN155291HPBDSC18 ESIN114191HPCBDSPH ESIN132191HPCBDSCN
HPLC columns, HyperSelect™ BDS
Kromatografikolonner
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Bestil nu
 

BESTIL

Skriv en bedømmelse

Bedømmelser

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser
1.1. Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer indtil leveringen har fundet sted, medmindre andet er skriftligt bekræftet af VWR International A/S.

1.2. Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms.

1.3. Risikoen for prisstigninger grundet valutaændringer og ændringer i offentlige afgifter af enhver art påhviler køber, indtil fakturering har fundet sted.

1.4. De i ordrebekræftelse eller kontrakt angivne priser er baseret på kursforhold mellem danske kroner og de aktuelle fremmede valutaer på ordrebekræftelsesdatoen, såfremt anden kurs ikke udtrykkeligt er angivet.

2. Levering
2.1. Risikoovergangen sker ved VWR International A/S overgivelse til den af VWR International A/S valgte fremmede fragtfører, hvorefter enhver risiko for beskadigelse, bortkomst mv. alene påhviler køberen.
2.2. Fragt, ekspresgebyr og ekspeditionsomkostninger påføres ordrer.
2.3. Varer som fragtes på køl/frys eller varer som er klassificeret som farligt gods pålægges et tillæg for specialpakning.
2.4. Leveringsdato vedrører alene leveringen af udstyr, og dermed ikke eventuelt installation, som aftales individuelt.

3. Opstilling, installation og idriftsættelse.
3.1. Opstilling, installation, idriftsættelse samt brugeruddannelse indgår ikke i tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
3.2. Bygningsmæssige arbejder eller sekundære skader, foranlediget af opstilling eller installation, såvel som eventuelle reparationer efter installationsafslutning, er VWR International A/S uvedkommende.

4. Betalingsbetingelser
4.1. Medmindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling senest 14 dage efter fakturadato.
4.2. Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidig betalingsdag beregnes renter fra forfaldsdagen med den af VWR International A/S til enhver tid fastsatte morarentesats.
4.3. Kasserabat ydes ikke.
4.4. For ordrer på fremstilling eller hjemtagelse af specielt apparatur, samt for ordrer til levering uden for Danmark (herunder Grønland og Færøerne), er VWR International A/S berettiget til at anmode om forudbetaling eller åbning af uigenkaldelig, bekræftet remburs.

5. Ejendomsforhold
5.1. Det leverede forbliver VWR International A/S ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

6. Returnering/Annullering
6.1. Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale og mod et gebyr.
6.2. Returemballage modtages kun retur, når emballagen af VWR International A/S er mærket ”returemballage”. Emballagen krediteres gældende returdagspris, såfremt den er uskadt.
6.3. Produkter, der ikke kan retuneres er:

  • Produkter, der ikke er i salgsbar stand, herunder produkter med beskadiget eller ændrede labels eller emballage
  • Kemikalier, reagenser, sterile eller kontrollerede produkter, med mindre produkterne ikke lever op til specifikationer
  • Instrumenter og apparater, der ikke har original emballage, labelling eller manualer
  • Produkter, der specielt fremskaffede varer,
  • Produkter med begrænset holdbarhed
  • Produkter som opbevares og/eller transporteres på køl/frys kan ikke returneres og ej heller krediteres.
  • Udgåede varer

6.4. Returnering sker for købers regning og risiko.

6.5 Annullering af ordrer, der ikke er lagervarer kan ikke lade sig gøre

6.6 Annullering af alle ordrer skal godkendes af VWR

7. Mangler
7.1. Køber er forpligtiget til at undersøge det leverede uden ugrundet ophold efter modtagelsen.
7.2. Reklamationer, som følge af mangler ved det leverede, skal rettes til af VWR International A/S omgående.
7.3. Har køber ikke inden 14 dage efter modtagelsen reklameret over oprindelige mangler ved det leverede, anses det leverede for godkendt af køber.
7.4. Reklamationer skal altid være skriftlige og indeholde en detaljeret beskrivelse af manglen.
7.5. VWR International A/S har intet ansvar for mangler ved det leverede, der skyldes årsager indtrådt efter levering er sket, herunder købers fejlagtige anvendelse eller betjening af det leverede.
7.6. Reklamationsretten bortfalder øjeblikkeligt ved ændringer og indgreb i udstyret foretaget uden VWR International A/S medvirken. VWR International A/S har intet ansvar for mangler ved det leverede, der viser sig mere end 1 år efter levering er sket.
7.7. For visse komponenter med begrænset levetid, fx lamper, elektroder mv., har VWR International A/S intet ansvar for mangler ved det leverede, der viser sig mere end 1 måned efter levering er sket.

8. Afhjælpning
8.1. VWR International A/S afhjælper vederlagsfrit eventuelle mangler, som kunden har konstateret og reklameret over i overensstemmelse med punkt 7.
8.2. Afhjælpning sker efter VWR International A/S valg ved enten omlevering eller reparation.
8.3. Reparation udføres efter VWR International A/S valg på købers adresse eller hos VWR International A/S efter købers fremsendelse af det defekte udstyr. Sådan fremsendelse og efterfølgende returnering sker for købers regning og risiko.  VWR forbeholder sig retten til at få producenten til at udføre reperation af defekt udstyr.

9. Ansvarsbegrænsning
9.1. VWR International A/S bærer i ingen tilfælde ansvar for tab og skader, som skyldes køberens fejlanvendelse af det leverede udstyr, herunder anvendelse i strid med det tilsigtede formål eller anden uberettiget anvendelse.
9.2. VWR International A/S bærer i ingen tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
9.3. Forvolder det leverede skade, er VWR International A/S ikke ansvarlig, medmindre det dokumenteres at skaden skyldes en fejl eller forsømmelse begået af VWR International A/S eller nogen ansat, som VWR International A/S svarer for.
9.4. For skade på købers ting, herunder skade på produkter, som fremstilles af køber, er VWR International A/S ansvar begrænset til kr. 1.000.000,00.
9.5. Såfremt VWR International A/S måtte blive pålagt produktansvar over for andre end køber – som følge af købers brug, herunder videresalg – er køber forpligtet til at holde VWR International A/S skadesløs for ansvar, som rækker ud over de i de foregående punkter nævnte begrænsninger.
9.6. Køber og VWR International A/S er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav mod en af dem på grundlag af skade som påstås at være forårsaget af produkter leveret af VWR International A/S.

10. Reparationer
10.1. Fremsendelse af instrumenter til reparation sker for købers regning og risiko. Reparation sker efter regning eller i henhold til tilbud, såfremt køber fremsætter ønske herom.

11. Udlån
11.1. I forbindelse med udlån vil VWR International A/S ved eventuel returnering af udstyr fra køber, inspicere og efterse dette. I tilfælde af eventuelle mangler eller defekter, vil udbedring og reparation blive faktureret billigst muligt efter regning.
11.2. Ved VWR International A/S udlån af udstyr er låntageren forpligtet til at holde udstyret forsvarligt forsikret til alle tider, herunder ved transport.
11.3. Udstyr skal returneres i originalemballage. Såfremt denne er beskadiget eller mangler ved returnering, vil VWR International A/S ligeledes fakturere billigst muligt efter regning.
11.4. Udlånstiden er 14 dage fra låntagerens modtagelse af udstyret, med mindre andet er skriftligt aftalt, og alle udlån er betinget af at udstyret er modtaget retur i sin helhed inden udløbet af udlånstiden.
11.5. I tilfælde hvor udstyret ikke er modtaget retur hos VWR International A/S i sin helhed inden udløbet af udlånstiden fremsendes faktura på udstyret i henhold til gældende prisliste eller anden aftalt pris.
11.6. I tilfælde hvor udstyret ikke er modtaget retur hos VWR International A/S i sin helhed inden 8 dage fra faktureringsdatoen, betragtes udstyret som solgt og kan faktureres.

12. Specifikationer, tegninger og beskrivelser
12.1. Alle tegninger og tekniske beskrivelser for produktion af produkter eller dele heraf, som VWR International A/S har udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, er VWR International A/S ejendom. Ovenstående materiale må ikke uden VWR International A/S skriftlige tilladelse anvendes af køber, kopieres eller reproduceres, udleveres eller på anden måde overlades til tredjemand.

13. Kopiering af programmel
13.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, må programmel og anden dokumentation, der er omfattet af ophavsret, ikke på nogen måde kopieres. Undtaget herfra er kopiering til arkiveringsformål for køber, til udskiftning af fejlbehæftede kopier eller kopiering til programfejlfinding.

14. Brugsret
14.1. Med hensyn til produkter, hvortil VWR International A/S alene giver køber brugsretten (programmel mv.) skal ordet ”køb” eller lignende ord eller afledninger heraf alene forstås som ”overdragelse af brugsretten”, og ”køber” eller lignende ord eller afledninger heraf skal forstås som ”modtager af brugsretten”. Ejendomsretten til disse produkter forbliver hos VWR International A/S. Programmel, der omfattes af licensregler, er omfattet af producentens standardvilkår.

15. Anvendelse
15.1. Køber er ansvarlig for at anvendelsen af produkter sker i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse, som angivet i producentens specifikationer.
15.2. Køber, som påtænker sig at anvende produkter til pharmaceutisk brug, kosmetik, som fødevareadditiver, eller pesticider m.m, er selv ansvarlig for kontrol op imod gældende lovgivning og standarder.
15.3. Køber er ligeledes ansvarlig for at efterleve gældende lovgivning (arbejdsmiljø, sikkerhed m.m.), og for at tage korrekte forholdsregler omkring opbevaring, håndtering, salg og anvendelse af produkter.
15.4. VWR International A/S tager ikke ansvar for tilfælde, hvor købers anvendelse af et produkt, ikke er i ovenensstemmelse med produktets tiltænkte anvendelse (jf. punkt 15.1).
15.5. For visse produkter, såsom aktive stoffer (API), opfylder VWR International A/S som distributør ikke kravene i de europæiske retningslinier om GMP for medicinske produkter til human- og veterinær brug.
15.6. Produkter købt hos VWR International A/S kan ikke anvendes som aktive stoffer (API) til human- eller veterinærmedicinske produkter.

16. Re-eksportbestemmelser
16.1. VWR International A/S forpligter sig til, for egen regning, at sikre de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse til salg af produkter og dokumentation til køber i Danmark. Alle aftaler er betinget af at sådanne tilladelser opnås. Køber er indforstået med, at de købte produkter og dokumentation ikke må anvendes i strid med de pågældende tilladelser og lovbestemmelser. Køber erklærer at han er bekendt med eksistensen af ovennævnte bestemmelser, og at re-eksport af de i denne aftale omfattede produkter derfor ikke må finde sted, uden at køber opnår de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse.

17. Force Majeure
17.1. VWR International A/S er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, som skyldes omstændigheder, som VWR International A/S ikke er herre over såsom arbejdskonflikt, krig, brand, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, usædvanlige naturbegivenheder, oprør eller uroligheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

18. Værneting
18.1. Denne aftale er undergivet dansk ret, og parterne vedtager Byretten i København som værneting.

REV. 1.2. Juni 2018

Bemærk - Vi forbeholder os retten til, til hver en tid, at ændre, rette, supplere og/eller opdatere disse betingelser uden forudgående information.

Print These Terms