Keep my session open?
Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?

OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.

HPLC columns, HyperSelect™ Gold

Leverandør: ES INDUSTRIES

Bedømmelser

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Sortér alle efter:

HyperSelect™
ESIN155291-HPGLCNEA 0 DKK InStock
ESIN155291-HPGLCN ESIN123291-HPGLCN ESIN114191-HPGLCN ESIN112191-HPGLC8 ESIN132291-HPGLC18 ESIN123191-HPGLC18 ESIN135291-HPGLC18 ESIN125191-HPGLPFP ESIN114291-HPGLC18 ESIN182191-HPGLCN ESIN125191-HPGLC18 ESIN134291-HPGLPFP ESIN132191-HPGLC18 ESIN114291-HPGLAQ ESIN152291-HPGLCN ESIN113191-HPGLCN ESIN123291-HPGLPH ESIN182291-HPGLC8 ESIN135291-HPGLCN ESIN153291-HPGLCN ESIN155291-HPGLC18 ESIN115191-HPGLPH ESIN114291-HPGLCN ESIN112191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLCN ESIN122291-HPGLCN ESIN124191-HPGLC18 ESIN184291-HPGLPH ESIN113191-HPGLPFP ESIN134191-HPGLC8 ESIN114191-HPGLPH ESIN134191-HPGLCN ESIN124291-HPGLCN ESIN134191-HPGLC18 ESIN114291-HPGLC8 ESIN154291-HPGLC18 ESIN125191-HPGLPH ESIN112191-HPGLC18 ESIN124191-HPGLAQ ESIN112191-HPGLAQ ESIN122191-HPGLPH ESIN125291-HPGLCN ESIN184191-HPGLAQ ESIN182191-HPGLAQ ESIN125291-HPGLPFP ESIN124291-HPGLPH ESIN123291-HPGLPFP ESIN184191-HPGLPH ESIN184291-HPGLPFP ESIN133291-HPGLC8 ESIN112291-HPGLC8 ESIN185291-HPGLPFP ESIN182291-HPGLCN ESIN185291-HPGLAQ ESIN185191-HPGLPFP ESIN115291-HPGLAQ ESIN123291-HPGLC8 ESIN122291-HPGLPH ESIN122191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLPFP ESIN115291-HPGLPH ESIN184291-HPGLAQ ESIN133191-HPGLPH ESIN132191-HPGLPFP ESIN112291-HPGLAQ ESIN185191-HPGLPH ESIN113291-HPGLAQ ESIN122291-HPGLAQ ESIN114191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLC8 ESIN115191-HPGLPFP ESIN122191-HPGLC8 ESIN113191-HPGLPH ESIN135191-HPGLPH ESIN115291-HPGLCN ESIN125291-HPGLC18 ESIN113291-HPGLC18 ESIN183191-HPGLCN ESIN114291-HPGLPH ESIN184191-HPGLC18 ESIN113191-HPGLC18 ESIN182191-HPGLC18 ESIN124191-HPGLCN ESIN122191-HPGLPFP ESIN124291-HPGLPFP ESIN153291-HPGLAQ ESIN184191-HPGLPFP ESIN114191-HPGLC18 ESIN124291-HPGLC8 ESIN132291-HPGLPFP ESIN124291-HPGLC18 ESIN132291-HPGLPH ESIN124191-HPGLPH ESIN112291-HPGLCN ESIN123191-HPGLCN ESIN183191-HPGLPFP ESIN114191-HPGLC8 ESIN122291-HPGLC8 ESIN122291-HPGLC18 ESIN153291-HPGLPFP ESIN132291-HPGLCN ESIN133191-HPGLCN ESIN182191-HPGLC8 ESIN124291-HPGLAQ ESIN112191-HPGLPH ESIN114291-HPGLPFP ESIN135291-HPGLPH ESIN125191-HPGLC8 ESIN183291-HPGLC8 ESIN154291-HPGLAQ ESIN113291-HPGLCN ESIN184291-HPGLCN ESIN125191-HPGLCN ESIN132191-HPGLPH ESIN183291-HPGLPH ESIN135291-HPGLC8 ESIN125291-HPGLAQ ESIN134191-HPGLPH ESIN132291-HPGLC8 ESIN113191-HPGLAQ ESIN134291-HPGLPH ESIN113291-HPGLC8 ESIN115291-HPGLC8 ESIN135191-HPGLC8 ESIN115191-HPGLC8 ESIN183191-HPGLAQ ESIN125291-HPGLC8 ESIN115191-HPGLCN ESIN185291-HPGLC8 ESIN114191-HPGLAQ ESIN112191-HPGLCN ESIN133291-HPGLPH ESIN133291-HPGLPFP ESIN133191-HPGLC8 ESIN155291-HPGLAQ ESIN123291-HPGLAQ ESIN152291-HPGLPH ESIN134291-HPGLCN ESIN152291-HPGLC18 ESIN133191-HPGLAQ ESIN123191-HPGLC8 ESIN122191-HPGLCN ESIN183291-HPGLPFP ESIN185291-HPGLPH ESIN183291-HPGLAQ ESIN184291-HPGLC8 ESIN112291-HPGLPH ESIN155291-HPGLPFP ESIN115291-HPGLPFP ESIN133291-HPGLC18 ESIN132191-HPGLAQ ESIN132291-HPGLAQ ESIN152291-HPGLAQ ESIN135191-HPGLAQ ESIN152291-HPGLPFP ESIN135191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLCN ESIN184191-HPGLC8 ESIN182291-HPGLAQ ESIN134291-HPGLC8 ESIN134291-HPGLC18 ESIN183291-HPGLCN ESIN135291-HPGLPFP ESIN115291-HPGLC18 ESIN115191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLPH ESIN153291-HPGLPH ESIN185291-HPGLCN ESIN125191-HPGLAQ ESIN134191-HPGLPFP ESIN132191-HPGLC8 ESIN123191-HPGLAQ ESIN183191-HPGLPH ESIN135291-HPGLAQ ESIN113191-HPGLC8 ESIN155291-HPGLPH ESIN182291-HPGLPH ESIN132191-HPGLCN ESIN134291-HPGLAQ ESIN122291-HPGLPFP ESIN122191-HPGLAQ ESIN185191-HPGLC18 ESIN115191-HPGLAQ ESIN133191-HPGLPFP ESIN153291-HPGLC18 ESIN124191-HPGLC8 ESIN135191-HPGLPFP ESIN112291-HPGLPFP ESIN123191-HPGLPH ESIN182191-HPGLPFP ESIN183191-HPGLC18 ESIN182191-HPGLPH ESIN182291-HPGLPFP ESIN133191-HPGLC18 ESIN135191-HPGLCN ESIN184191-HPGLCN ESIN133291-HPGLAQ ESIN113291-HPGLPFP ESIN112291-HPGLC18 ESIN123291-HPGLC18 ESIN125291-HPGLPH ESIN124191-HPGLPFP ESIN113291-HPGLPH ESIN123191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLAQ ESIN133291-HPGLCN ESIN183191-HPGLC8 ESIN134191-HPGLAQ
HPLC columns, HyperSelect™ Gold
Kromatografikolonner
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Bestil nu
 

BESTIL

Skriv en bedømmelse

Bedømmelser

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser
1.1. Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer indtil leveringen har fundet sted, medmindre andet er skriftligt bekræftet af VWR International A/S.

1.2. Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms.

1.3. Risikoen for prisstigninger grundet valutaændringer og ændringer i offentlige afgifter af enhver art påhviler køber, indtil fakturering har fundet sted.

1.4. De i ordrebekræftelse eller kontrakt angivne priser er baseret på kursforhold mellem danske kroner og de aktuelle fremmede valutaer på ordrebekræftelsesdatoen, såfremt anden kurs ikke udtrykkeligt er angivet.

2. Levering
2.1. Risikoovergangen sker ved VWR International A/S overgivelse til den af VWR International A/S valgte fremmede fragtfører, hvorefter enhver risiko for beskadigelse, bortkomst mv. alene påhviler køberen.
2.2. Fragt, ekspresgebyr og ekspeditionsomkostninger påføres ordrer.
2.3. Varer som fragtes på køl/frys eller varer som er klassificeret som farligt gods pålægges et tillæg for specialpakning.
2.4. Leveringsdato vedrører alene leveringen af udstyr, og dermed ikke eventuelt installation, som aftales individuelt.

3. Opstilling, installation og idriftsættelse.
3.1. Opstilling, installation, idriftsættelse samt brugeruddannelse indgår ikke i tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
3.2. Bygningsmæssige arbejder eller sekundære skader, foranlediget af opstilling eller installation, såvel som eventuelle reparationer efter installationsafslutning, er VWR International A/S uvedkommende.

4. Betalingsbetingelser
4.1. Medmindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling senest 14 dage efter fakturadato.
4.2. Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidig betalingsdag beregnes renter fra forfaldsdagen med den af VWR International A/S til enhver tid fastsatte morarentesats.
4.3. Kasserabat ydes ikke.
4.4. For ordrer på fremstilling eller hjemtagelse af specielt apparatur, samt for ordrer til levering uden for Danmark (herunder Grønland og Færøerne), er VWR International A/S berettiget til at anmode om forudbetaling eller åbning af uigenkaldelig, bekræftet remburs.

5. Ejendomsforhold
5.1. Det leverede forbliver VWR International A/S ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

6. Returnering/Annullering
6.1. Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale og mod et gebyr.
6.2. Returemballage modtages kun retur, når emballagen af VWR International A/S er mærket ”returemballage”. Emballagen krediteres gældende returdagspris, såfremt den er uskadt.
6.3. Produkter, der ikke kan retuneres er:

  • Produkter, der ikke er i salgsbar stand, herunder produkter med beskadiget eller ændrede labels eller emballage
  • Kemikalier, reagenser, sterile eller kontrollerede produkter, med mindre produkterne ikke lever op til specifikationer
  • Instrumenter og apparater, der ikke har original emballage, labelling eller manualer
  • Produkter, der specielt fremskaffede varer,
  • Produkter med begrænset holdbarhed
  • Produkter som opbevares og/eller transporteres på køl/frys kan ikke returneres og ej heller krediteres.
  • Udgåede varer

6.4. Returnering sker for købers regning og risiko.

6.5 Annullering af ordrer, der ikke er lagervarer kan ikke lade sig gøre

6.6 Annullering af alle ordrer skal godkendes af VWR

7. Mangler
7.1. Køber er forpligtiget til at undersøge det leverede uden ugrundet ophold efter modtagelsen.
7.2. Reklamationer, som følge af mangler ved det leverede, skal rettes til af VWR International A/S omgående.
7.3. Har køber ikke inden 14 dage efter modtagelsen reklameret over oprindelige mangler ved det leverede, anses det leverede for godkendt af køber.
7.4. Reklamationer skal altid være skriftlige og indeholde en detaljeret beskrivelse af manglen.
7.5. VWR International A/S har intet ansvar for mangler ved det leverede, der skyldes årsager indtrådt efter levering er sket, herunder købers fejlagtige anvendelse eller betjening af det leverede.
7.6. Reklamationsretten bortfalder øjeblikkeligt ved ændringer og indgreb i udstyret foretaget uden VWR International A/S medvirken. VWR International A/S har intet ansvar for mangler ved det leverede, der viser sig mere end 1 år efter levering er sket.
7.7. For visse komponenter med begrænset levetid, fx lamper, elektroder mv., har VWR International A/S intet ansvar for mangler ved det leverede, der viser sig mere end 1 måned efter levering er sket.

8. Afhjælpning
8.1. VWR International A/S afhjælper vederlagsfrit eventuelle mangler, som kunden har konstateret og reklameret over i overensstemmelse med punkt 7.
8.2. Afhjælpning sker efter VWR International A/S valg ved enten omlevering eller reparation.
8.3. Reparation udføres efter VWR International A/S valg på købers adresse eller hos VWR International A/S efter købers fremsendelse af det defekte udstyr. Sådan fremsendelse og efterfølgende returnering sker for købers regning og risiko.  VWR forbeholder sig retten til at få producenten til at udføre reperation af defekt udstyr.

9. Ansvarsbegrænsning
9.1. VWR International A/S bærer i ingen tilfælde ansvar for tab og skader, som skyldes køberens fejlanvendelse af det leverede udstyr, herunder anvendelse i strid med det tilsigtede formål eller anden uberettiget anvendelse.
9.2. VWR International A/S bærer i ingen tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
9.3. Forvolder det leverede skade, er VWR International A/S ikke ansvarlig, medmindre det dokumenteres at skaden skyldes en fejl eller forsømmelse begået af VWR International A/S eller nogen ansat, som VWR International A/S svarer for.
9.4. For skade på købers ting, herunder skade på produkter, som fremstilles af køber, er VWR International A/S ansvar begrænset til kr. 1.000.000,00.
9.5. Såfremt VWR International A/S måtte blive pålagt produktansvar over for andre end køber – som følge af købers brug, herunder videresalg – er køber forpligtet til at holde VWR International A/S skadesløs for ansvar, som rækker ud over de i de foregående punkter nævnte begrænsninger.
9.6. Køber og VWR International A/S er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav mod en af dem på grundlag af skade som påstås at være forårsaget af produkter leveret af VWR International A/S.

10. Reparationer
10.1. Fremsendelse af instrumenter til reparation sker for købers regning og risiko. Reparation sker efter regning eller i henhold til tilbud, såfremt køber fremsætter ønske herom.

11. Udlån
11.1. I forbindelse med udlån vil VWR International A/S ved eventuel returnering af udstyr fra køber, inspicere og efterse dette. I tilfælde af eventuelle mangler eller defekter, vil udbedring og reparation blive faktureret billigst muligt efter regning.
11.2. Ved VWR International A/S udlån af udstyr er låntageren forpligtet til at holde udstyret forsvarligt forsikret til alle tider, herunder ved transport.
11.3. Udstyr skal returneres i originalemballage. Såfremt denne er beskadiget eller mangler ved returnering, vil VWR International A/S ligeledes fakturere billigst muligt efter regning.
11.4. Udlånstiden er 14 dage fra låntagerens modtagelse af udstyret, med mindre andet er skriftligt aftalt, og alle udlån er betinget af at udstyret er modtaget retur i sin helhed inden udløbet af udlånstiden.
11.5. I tilfælde hvor udstyret ikke er modtaget retur hos VWR International A/S i sin helhed inden udløbet af udlånstiden fremsendes faktura på udstyret i henhold til gældende prisliste eller anden aftalt pris.
11.6. I tilfælde hvor udstyret ikke er modtaget retur hos VWR International A/S i sin helhed inden 8 dage fra faktureringsdatoen, betragtes udstyret som solgt og kan faktureres.

12. Specifikationer, tegninger og beskrivelser
12.1. Alle tegninger og tekniske beskrivelser for produktion af produkter eller dele heraf, som VWR International A/S har udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, er VWR International A/S ejendom. Ovenstående materiale må ikke uden VWR International A/S skriftlige tilladelse anvendes af køber, kopieres eller reproduceres, udleveres eller på anden måde overlades til tredjemand.

13. Kopiering af programmel
13.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, må programmel og anden dokumentation, der er omfattet af ophavsret, ikke på nogen måde kopieres. Undtaget herfra er kopiering til arkiveringsformål for køber, til udskiftning af fejlbehæftede kopier eller kopiering til programfejlfinding.

14. Brugsret
14.1. Med hensyn til produkter, hvortil VWR International A/S alene giver køber brugsretten (programmel mv.) skal ordet ”køb” eller lignende ord eller afledninger heraf alene forstås som ”overdragelse af brugsretten”, og ”køber” eller lignende ord eller afledninger heraf skal forstås som ”modtager af brugsretten”. Ejendomsretten til disse produkter forbliver hos VWR International A/S. Programmel, der omfattes af licensregler, er omfattet af producentens standardvilkår.

15. Anvendelse
15.1. Køber er ansvarlig for at anvendelsen af produkter sker i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse, som angivet i producentens specifikationer.
15.2. Køber, som påtænker sig at anvende produkter til pharmaceutisk brug, kosmetik, som fødevareadditiver, eller pesticider m.m, er selv ansvarlig for kontrol op imod gældende lovgivning og standarder.
15.3. Køber er ligeledes ansvarlig for at efterleve gældende lovgivning (arbejdsmiljø, sikkerhed m.m.), og for at tage korrekte forholdsregler omkring opbevaring, håndtering, salg og anvendelse af produkter.
15.4. VWR International A/S tager ikke ansvar for tilfælde, hvor købers anvendelse af et produkt, ikke er i ovenensstemmelse med produktets tiltænkte anvendelse (jf. punkt 15.1).
15.5. For visse produkter, såsom aktive stoffer (API), opfylder VWR International A/S som distributør ikke kravene i de europæiske retningslinier om GMP for medicinske produkter til human- og veterinær brug.
15.6. Produkter købt hos VWR International A/S kan ikke anvendes som aktive stoffer (API) til human- eller veterinærmedicinske produkter.

16. Re-eksportbestemmelser
16.1. VWR International A/S forpligter sig til, for egen regning, at sikre de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse til salg af produkter og dokumentation til køber i Danmark. Alle aftaler er betinget af at sådanne tilladelser opnås. Køber er indforstået med, at de købte produkter og dokumentation ikke må anvendes i strid med de pågældende tilladelser og lovbestemmelser. Køber erklærer at han er bekendt med eksistensen af ovennævnte bestemmelser, og at re-eksport af de i denne aftale omfattede produkter derfor ikke må finde sted, uden at køber opnår de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse.

17. Force Majeure
17.1. VWR International A/S er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, som skyldes omstændigheder, som VWR International A/S ikke er herre over såsom arbejdskonflikt, krig, brand, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, usædvanlige naturbegivenheder, oprør eller uroligheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

18. Værneting
18.1. Denne aftale er undergivet dansk ret, og parterne vedtager Byretten i København som værneting.

REV. 1.2. Juni 2018

Bemærk - Vi forbeholder os retten til, til hver en tid, at ændre, rette, supplere og/eller opdatere disse betingelser uden forudgående information.

Print These Terms