Whatman™-filtre til test af vand, luft og jordbund

Nøjagtige og pålidelige analyseresultater er vigtigt ved monitorering af luft, vand og jordbund til miljøtest. GE ved, at du skal sikre dig, at din filtrering er effektiv, reproducerbar og bevarer integriteten af dine prøver. Uanset om du bruger et af vores glaspapirer, sprøjtefiltre eller andre Whatman™-produkter, kan du regne med, at GE forstår, at kvalitet betyder noget.

Vandtest   Lufttest   Jordbundstest
   
Nye RTU*-filtre tilgængelige!
*Brugsklare
       

40 års erfaring med klargøring og test af miljøprøver på 21 minutter

Til toppen

Whatman™-filtre til vandtest

Med Whatman™-filtre kan du teste dine prøver i overensstemmelse med miljøkravene til vandtest. Følgende test skal udføres:
 • faststofanalyse
 • metalanalyse
 • klargøring af opløste ionprøver
 • opløst organisk kulstofindhold
 • HPLC, UHPL, ICP-MS
 • mikrobiologisk analyse

Whatman™ har udviklet specifikke filtre for at garantere pålidelige resultater og for at gøre det muligt nemt at udføre hver analyse, selv med udgangspunkt i kritiske prøver.

For eksempel sikrer 934-AH RTU-glasfiberfiltre, som medfølger i et forvasket og forvejet format, en betydelig tidsbesparelse ved analyse af suspenderede stoffer.

GD/XP-sprøjtefiltre, som omfatter en integreret forfiltrering med dobbeltlags forfilterstak og en 0,45 mikron membran til sidst, muliggør nem filtrering af svært filtrerbare prøver. Desuden minimerer forfilteret i polypropylen ekstraherbare ioner, hvilket gør dem velegnede til metalsporstofanalyse ved hjælp af ICP-MS. Find ud af, hvordan Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP og GD/X™ og Mini-Uniprep kan hjælpe dig!

Kundeanbefaling: Whatman™-filtre til vandkvalitetstest

Nyhed: RTU-familien er nu udvidet med filtre

GF/C RTU til opløste og suspenderede faste stoffer i overensstemmelse med EN872
934 AH RTU til flygtige stoffer i overensstemmelse med US EPA Lab Standardmetode 2540 C og D

Brugsklare: Forvasket, tørret/afbrændt, afkølet, tørret, afvejet med 4 decimaler og placeret i mærket/stregkodet skål og stregkodet æske 

Anmod om Whatman-filterprøver til VAND

Den samlede mængde af suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer skal bestemmes ved hjælp af glasfiberfiltre. 934-AH RTU-glasfiberfiltrene er klar til brug!Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/C, Whatman

Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer

Fremhævet egenskab 1:
Retention af meget fine partikler

Fremhævet egenskab 2:
Partikelretention: 1,2 µm

Overensstemmelse med standardmetode:
EN 872

Filternavn:
GF/C

Filtertype:
Glasfiberfiltre

 Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet 934-AH, Whatman

Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede faste stoffer

Fremhævet egenskab 1:
Høj bærekapacitet

Overensstemmelse med standardmetode:
2540D

Filternavn: 934-AH

Filtertype: Glasfiberfilter

 

Nye RTU-filtre til flygtige stoffer tilgængelig

Glasmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman

Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede faste stoffer

Fremhævet egenskab 1:
Klar til brug: forvaskede og forvejede

Fremhævet egenskab 2:
Hver skål har en unik stregkode

Overensstemmelse med standardmetode:
2540D

Filternavn: 934-AH RTU

Filtertype: Glasfiberfilter

Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/C RTU, Whatman

Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer

Fremhævet egenskab 1:
Klar til brug: forvaskede, tørrede, afkølede og afvejede

Fremhævet egenskab 2:
Certificeret massetab <0,017 mg/cm2 

Overensstemmelse med standardmetode:
EN 872

Filternavn:GF/C RTU

Filtertype: Glasfiberfilter

       

Demonstration af glasmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman


Kemisk analyse udføres normalt ved hjælp af analyseinstrumenter. Filtrering af vandprøver før analyse er god praksis for at fjerne uønskede partikler fra analysen og for at beskytte skrøbelige instrumenter mod potentielt skadelige stoffer.

I dette afsnit kan du finde filtre til:

 • bestemmelse af opløste tungmetaller (GD/XP™-sprøjtefiltre, Polydisc™ GW- og Polycap™ GW-in-line-filtre)
 • klargøring af opløste ionprøver (Anotop™ IC-sprøjtefilter)
 • bestemmelse af opløst organisk kulstof (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-sprøjtefilter)

Sprøjtefiltre, GD/XP™, Whatman

Anvendelse:
Analyse af opløste tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
Til svært filtrerbare prøver

Fremhævet egenskab 2:
Velegnet til analyse af metalliske sporstoffer

Filternavn:
GD/XP™

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

 

In-line-filtre, Polydisc™ GW, Whatman

Anvendelse:
Analyse af opløste tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
Til grundvandsprøver

Filternavn:
POLYDISC™ GW

Filtertype:
IN-LINE-FILTRE

 

Prøvetagningskapsler til grundvand, Polycap™ GW, Whatman

Anvendelse:
Analyse af opløste tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
Til grundvandsprøver

Filternavn:
POLYCAP™ GW

Filtertype:
IN-LINE-FILTRE

Sprøjtefiltre, Anotop™, Whatman

Anvendelse:
Analyse af opløste ioner

Fremhævet egenskab 1:
Certificeret og garanteret lave niveauer af anion-udvaskning

Filternavn:
ANOTOP™ IC

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

 

Sprøjtefiltre, Puradisc™ Aqua 30, Whatman

Anvendelse:
Analyse af opløst organisk kulstof

Fremhævet egenskab 1:
Forvaskede

Filternavn:
PURADISC™ AQUA30

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

HPLC/UHPLC og andre analyseteknikker

For at beskytte dine instrumenter og din prøve skal du bruge følgende filtre:

Sprøjtefiltre, SPARTAN™, Whatman

Anvendelse:
Lavt indhold af faste stoffer

Fremhævet egenskab 1:
HPLC-certificeret

Filternavn:
SPARTAN

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

 

Sprøjtefiltre, Puradisc™, Whatman

Anvendelse:
Lavt indhold af faste stoffer

Fremhævet egenskab 1:
Bredt udvalg af membraner, porestørrelser og diametre

Filternavn:
PURADISC

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

 

Sprøjtefiltre, GD/X™, Whatman

Anvendelse:
Svært filtrerbare prøver

Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af glasfiberfilter

Fremhævet egenskab 2:
Tre til syv gange større prøvevolumen end standardsprøjtefiltre

Filternavn:
GD/X

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

Sprøjtefiltre, GD/XP™, Whatman

Anvendelse:
Svært filtrerbare prøver

Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af polypropylen

Fremhævet egenskab 2:
Minimer niveauerne af ekstraherbare ioner

Filternavn:
GD/XP

Filtertype:
SPRØJTEFILTRE

 

Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™ G2

Anvendelse:
HPLC/GC-autosamplere

Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør

Fremhævet egenskab 2:
Med glasautosamplerrør

Filternavn:
MINIUNIPREP G2

Filtertype:
FILTRE UDEN SPRØJTER

 

Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™

Anvendelse:
HPLC/GC-autosamplere

Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør

Fremhævet egenskab 2:
Med plastautosamplerrør

Filternavn:
MINIUNIPREP

Filtertype:
FILTRE UDEN SPRØJTER

Analytical Scientist-rapport

Demonstration af Whatman GD/X™-sprøjtefilter


Demonstration af Whatman Mini-UniPrep™

VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.

Kontakt

Til toppen

 

Whatman™-filtre til lufttest

Monitorering af luftkvalitet bliver mere og mere vigtig på grund af forekomsten af store mængder luftforurenende stoffer i den omgivende luft. Kilderne til emission kan være naturlige eller forårsaget af industri, landbrug eller transporttrafik. Ultrafine partikler (UFP'er) er blevet et centralt interesseområde i miljøovervågning og relaterede undersøgelser, da de har vist sig at have potentielt betydelige konsekvenser for luftkvalitet og sundhed.

Tungmetaller, organiske og uorganiske kemikalier såsom ozon, flygtige organiske kulstoffer, SO2, NO2, CO, benzoat eller asbest skal også overvåges.

Whatman™ kan hjælpe dig med specielle filtre til overvågning af partikler, både manuelle og automatiserede; til prøvetagning i normale eller aggressive miljøer; til test af radioaktivitet, metaller eller asbest.

Vælg mellem 13 forskellige typer Whatman™-filtre til luftprøvetest:

 • PM2,5
 • GF/A
 • EPM 2000
 • GF10
 • TE-membraner
 • QM-A-kvartsfiberfiltre
 • QM-H-kvartsfiberfiltre
 • QM-A-kvartshylstre
 • QM-H-kvartshylstre
 • Glasmikrofiberruller
 • WME
 • Nucleopore™-membraner
 • Cyclopore™-membraner

Anmod om Whatman-filterprøver til LUFT

Manuel prøvetagning i normale miljøer

Glasmikrofiberfiltre med bindemiddel, kvalitet GF 10, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 180 °C

Filternavn:
GF10

Filtertype:
GLASFIBERFILTRE

 

Ekstraktionshylstre, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Til røggasser

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 500 °C

Filternavn:
GLASFIBERHYLSTRE

Filtertype:
GLASFIBERHYLSTRE

 

Membranfiltre, PTFE, TE-området, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Høj kemisk kompatibilitet

Fremhævet egenskab 2:
Lav kemisk baggrundsinterferens

Filternavn:
TE PTFE

Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE

Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/A, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Til gravimetrisk bestemmelse, PM10

Fremhævet egenskab 2:
Høj flowhastighed

Filternavn:
GF/A

Filtertype:
GLASFIBERFILTRE

 

Glasmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet EPM 2000, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Til gravimetrisk bestemmelse, PM10

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes i PM-10 luftprøveudstyr til store mængder

Filternavn:
EPM2000

Filtertype:
GLASFIBERFILTRE

 

Membranfiltre til luftprøvetagning, PTFE, kvalitet PM 2,5, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Til PM 2,5-bestemmelse. Høj kemisk kompatibilitet

Fremhævet egenskab 2:
Lav kemisk baggrundsinterferens

Overensstemmelse med standardmetode:
EPA PM 2,5 (kravene i 40 CFR del 50 bilag L)

Filternavn:
PM 2,5 PTFE

Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE

Manuel prøvetagning i aggressive miljøer

Kvartsmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet QM-A, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (aggressivt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Til røggasser. Højrent kvarts.

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C

Filternavn:
QM-A

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Luftprøvefiltre i ren kvarts, kvalitet QM-H, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (aggressivt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
100 % ren kvarts

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 900 °C

Filtertype:
QM-H

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Ekstraktionshylstre, høj renhed, kvarts, Whatman

Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (aggressivt miljø)

Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts. Til røggasser.

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C

Filternavn:
KVARTSFIBERHYLSTRE

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE

Automatiseret prøveudtagning

Glasmikrofiberfiltre med bindemiddel, kvalitet GF 10, Whatman

Anvendelse:
Automatiseret prøveudtagning af partikler i omgivende luft

Fremhævet egenskab 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 180 °C

Filternavn:
GF10-RULLER

Filtertype:
GLASMIKROFIBERRULLER

Prøvetagning til analyse af radioaktivitet og metaller

Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/A, Whatman

Anvendelse:
Prøvetagning af radioaktiv luftforurening

Fremhævet egenskab 1:
Velegnet til at absorbere radioaktivt jod

Fremhævet egenskab 2:
Høj flowhastighed

Filternavn:
GF/A

Filtertype:
GLASFIBERFILTRE

 

Anvendelsesspecifikt filtrerpapir, kvalitet 72, Whatman

Anvendelse:
Prøvetagning af radioaktiv luftforurening

Fremhævet egenskab 1:
Velegnet til at absorbere radioaktivt jod

Filternavn:
Kvalitet 72

Filtertype:
GLASFIBER-/CELLULOSEFILTRERPAPIR

Filtre til bestemmelse af metaller i omgivende partikler

Membranfiltre, blandet cellulose-ester, Whatman

Anvendelse:
Filtre til bestemmelse af metaller i omgivende partikler

Fremhævet egenskab 1:
God flowhastighed og styrke

Fremhævet egenskab 2:
Stort udvalg af porøsitet

Filternavn:
MCE

Filtertype:
MCE-MEMBRANFILTRE


Overvågning af luftforurening fra skorstene, røgkanaler og aerosoler kræver et filter, som kan modstå kemisk barske miljøer og høje temperaturer. Høj renhed kræves også til denne anvendelse.

Filtre til analyse af tungmetaller

Kvartsmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet QM-A, Whatman

Anvendelse:
Analyse af tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C

Filternavn:
QM-A

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Luftprøvefiltre i ren kvarts, kvalitet QM-H, Whatman

Anvendelse:
Analyse af tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
100 % ren kvarts

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 900 °C

Filtertype:
QM-H

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Glasmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet EPM 2000, Whatman

Anvendelse:
Analyse af tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
Detaljeret kemisk analyse af forurenende sporstoffer

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes i PM-10 luftprøveudstyr til store mængder

Filternavn:
EPM2000

Filtertype:
GLASFIBERFILTRE

Ekstraktionshylstre, høj renhed, kvarts, Whatman

Anvendelse:
Analyse af tungmetaller

Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts. Velegnet til solventekstraktion og luftprøvetagning.

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C

Filternavn:
KVARTSFIBERHYLSTRE

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE

Filtre til andre organiske eller uorganiske kemikalier

Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/A, Whatman

Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier

Fremhævet egenskab 1:
Høj flowhastighed

Filternavn:
GF/A

Filtertype:
GLASFIBERFILTRE

 

Membranfiltre, PTFE, TE-området, Whatman

Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier

Fremhævet egenskab 1:
Øget holdbarhed til aggressive testmiljøer

Fremhævet egenskab 2:
Høj kemisk kompatibilitet

Filtertype:
TE PTFE

Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE

 

Kvartsmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet QM-A, Whatman

Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier

Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C

Filternavn:
QM-A

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

Luftprøvefiltre i ren kvarts, kvalitet QM-H, Whatman

Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier

Fremhævet egenskab 1:
100 % ren kvarts

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 900 °C

Filternavn:
QM-H

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Ekstraktionshylstre, høj renhed, kvarts, Whatman

Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier

Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts. Velegnet til solventekstraktion og luftprøvetagning.

Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE


VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.

Kontakt

Til toppen

Whatman™-filtre til jordbundstest

Fra et miljømæssigt synspunkt er jord et primært element af økosystemet, sammen med vand, luft og levende organismer, og skal derfor bevares og beskyttes mod mulige nedbrydningsfænomener. På den anden side er anvendelse af kunstgødning i landbruget et effektivt middel til at øge jordens produktivitet og dermed udbyttet af afgrøder.

Jordprøveanalyse kræver, at kemiske stoffer først ekstraheres af deres matrix ved hjælp af pH- og varmemodulation og koncentreres. Nitrogen, pesticider, fosfor, opdæmmede stoffer og klarede opløsninger samt pH skal bestemmes i jordprøver. Whatman™ kan levere det rette produkt til hver test.

Anmod om Whatman-filterprøver til JORDBUND

Kjeldahl-nitrogenanalyse

Jordens nitrogenindhold bestemmes typisk med Kjeldahl-teknikker, som indebærer prøvetagning af en nøjagtig mængde jord inden overførsel til et nedbrydningsrør. Til denne anvendelse skal du bruge vejebåde fra Whatman™ til lavt nitrogenindhold og derefter filtrere prøven med kvalitativt papir.

Kvalitativt filtrerpapir, standardkvaliteter, kvalitet 4 og 4V, Whatman

Anvendelse:
Kjeldahl-nitrogenanalyse

Fremhævet egenskab 1:
Til prøvefiltrering forud for analyse

Filternavn:
Kvalitet 4

Filtertype:
FILTRERPAPIR

 

Kjeldahl-vejebåde, Whatman

Anvendelse:
Kjeldahl-nitrogenanalyse

Fremhævet egenskab 1:
Lavt nitrogenindhold

Filtertype:
Kvalitet 609

Filtertype:
VEJEBÅDE


Forud for analysen, f.eks. ved gaskromatografi (GC), kan jord klargøres ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion eller mikrobølgenedbrydning. Ekstraktionshylstre er udbredt til denne teknik. For at fjerne fine partikler og beskytte dit GC-instrument skal du bruge specifikke sprøjtefiltre.

Ekstraktionshylstre, Whatman

Anvendelse:
Soxhlet-ekstraktion

Filternavn: CELLEHYLSTRE
Filtertype: CELLULOSEHYLSTRE


De fleste sporstoftest er baseret på ekstraktion af jord og måling af koncentrationen af sporstoffer i den jordfri, flydende fase ved hjælp af f.eks. induktivt koblet plasmaoptisk atomemissionsspektrometri (ICP-AES). Derefter skal prøven normalt filtreres gennem et kvalitativt filtrerpapir eller glasfiberfilter for at sikre, at den ikke tilstopper forstøvere eller forstyrrer indsprøjtningen i analyseinstrumentet. Hvis prøven opløses med kongevand, kan den filtreres gennem et askefrit filtrerpapir.

Sprøjtefiltre, SPARTAN™, Whatman

Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi

Fremhævet egenskab 1:
HPLC-certificeret

Filternavn:
SPARTAN

Filtertype:
Glasfiberfilter

 

Sprøjtefiltre, Puradisc™, Whatman

Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi

Fremhævet egenskab 1:
Bredt udvalg af membraner, porestørrelser og diametre

Filternavn:PURADISC

Filtertype:Glasfiberfilter

 

Sprøjtefiltre, GD/X™, Whatman

Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi

Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af glasfiberfilter

Fremhævet egenskab 2:
Tre til syv gange større prøvevolumen end standardsprøjtefiltre

Filternavn:
GD/X

Filtertype:
Sprøjtefiltre

Sprøjtefiltre, GD/XP™, Whatman

Anvendelse:
Svært filtrerbare prøver

Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af polypropylen

Fremhævet egenskab 2:
Minimer niveauerne af ekstraherbare ioner

Filternavn:
GD/XP

Filtertype:
Sprøjtefiltre

 

Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™ G2, Whatman

Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi

Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør

Fremhævet egenskab 2:
Med glasautosamplerrør

Filternavn:
MINIUNIPREP G2

Filtertype:
Glasfiberfilter

 

Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™, Whatman

Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi

Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør

Fremhævet egenskab 2:
Med plastautosamplerrør

Filternavn:
MINIUNIPREP

Filtertype:
Glasfiberfilter

Demonstration af Whatman GD/X™-sprøjtefilter


Demonstration af Whatman Mini-UniPrep™

Ved hjælp af fosfortest af jord kan mængden af fosforgødning, som kræves for at opnå maksimal plantevækst, bestemmes. For at bestemme jordens fosforindhold ekstraheres jorden med en kemisk opløsning, og fosforindholdet i ekstraktet måles ved kolorimetri. Filtrering af ekstraktet gennem et kvalitativt filtrerpapir er normalt nødvendig før analysen. Hvis der anvendes en automatiseret metode til at bestemme fosforkoncentrationen, kan syrefast filtrerpapir være nødvendig.

Kvantitativt filtrerpapir, askefri kvaliteter, kvalitet 41, Whatman

Anvendelse:
Kolorimetri til fosforanalyse

Filternavn: Kvalitet 41
Filtertype: FILTRERPAPIR


pH-værdien i jorden er afgørende for hvor godt den holder på mineraler. Nogle planter har meget specifikke pH-krav. Der er mange forskellige måder at måle jordens pH på. Lakmuspapir/pH-papir er en hurtig og billig metode til at teste jordens pH på, når et pH-meter ikke er tilgængeligt, eller når meget præcise værdier ikke er nødvendige. Ved klargøring af jordbundsprøver skal du bruge vejepapir til at veje jorden, før du tilsætter vand. Filtrerpapir kan bruges til at fjerne unødvendige partikler fra suspensionen.

pH-indikatorpapir, Whatman

Anvendelse:
pH-analyse

Fremhævet egenskab 2:
Universelle indikatorer

Filternavn:
PHANPEHA

Filtertype:
INDIKATORPAPIR


Mange testmetoder kræver, at flydende komponenter i en opløsning udskilles fra suspenderede stoffer inden analysen. GE tilbyder et bredt udvalg af cellulosefiltrerpapir med forskellige niveauer af flowhastighed, bærekapacitet og kemisk resistens for at understøtte disse anvendelser.

Papirfiltre: Vejledning til valg

VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.

Kontakt