Vandanalyseapplikationer

Rent vand er en væsentlig del af det daglige liv, fra afvandingsområdet til spildevandsrensning. Analyse igennem hele cyklussen er afgørende.

1) Vandopsamling - Test af overflade og grundvand
Når man tester vand direkte på stedet, er der brug for et robust, vand- og støvtæt instrument til nøjagtig analyse, såsom Spectroquant® Flyt kolorimeter. For hurtige og enkle semikvantitative resultater er et visuelt og teststrimlesortiment tilgængeligt.

2) Vandbehandling - proceskontrol
Vandbehandlingsprocesser har brug for konstant overvågning ved hjælp af flere teknikker for at hjælpe med at overholde og forbedre sikkerheden, f.eks. pH, uklarhed eller analyse af organiske og uorganiske stoffer ved hjælp af spektrofotometri sammen med over 180 testsæt.

3) Analytisk og mikrobiologisk test
Vand skal vurderes for tilstedeværelsen af potentielt farlige mikrober, metaller, organiske og uorganiske stoffer. Merck tilbyder en række løsninger til mikrobiologisk påvisning, spormetalanalyse, USEPA-metoder til spektrofotometri og analyse af flygtige og halvflygtige forbindelser.

4 & 5) Spildevandsproduktion og -behandling
Analyse af spildevand skal udføres både før og under behandling for at sikre, at de rigtige metoder anvendes, og at renhed overholder de relevante lovgivningsmæssige retningslinjer. En række løsninger er tilgængelige til forberedelse af prøver, herunder SPE og SPME, og for nogle analyser, såsom TOC, total kvælstof osv., Er det nødvendigt at udføre en fordøjelse ved hjælp af en termoreaktor eller et revnesæt. Andre vigtige parametre, som hjælper med at beskytte vores vandforsyning, inkluderer test af overfladeaktivt middel og desinfektionstest f.eks. klor, klorid, pereddikesyre osv. En komplet oversigt findes i spildevandsvejledningen nedenfor. 

Nogle eksempler på applikationer og vejledninger til vandanalyse