Nitrogenbestemmelse

Kjeldahl-metoden bruges til at bestemme indholdet af nitrogen i en prøve. I denne analyse nedbrydes prøven med en stærk syre og den frie nitrogen reagerer for at danne ammoniumsulfat.

Katalysatorer (tabletter) tilføjes for at speede denne proces op. Det næste trin er destillation efterfulgt af titrering. Der kræves flere kemikalier i denne proces. Fra syrer til nedbrydningen, til de volumetriske opløsninger og indikatorer til den endelige titrering.

Produktkategorier

Reagenser til Kjeldahl-metoden til nitrogenbestemmelse.

Et komplet udvang af reagenser til Kjeldahl-metoden, som er klar til brug, så man undgår potentielle ulykker under forberedelsen

Kjeldahl-katalysatorer til nitrogenbestemmelse.

Et omfattende og bredt udvalg af tabletter, klar til brug, der giver de optimale betingelser for nedbrydning af svovlsyre.

Ofte stillede spørgsmål

Kjeldahl-metoden anvendes til kvantitativ bestemmelse af nitrogen indeholdt i organiske substanser plus nitrogen indeholdt i de uorganiske forbindelser ammoniak og ammonium (NH3/NH4+) i alle slags fødevare- og miljøprøver såsom:

  • Kød og relaterede produkter såsom pølser
  • Korn og mel
  • Kakao
  • Mælk og relaterede produkter (ost og mælkepulver)
  • Jord
  • Vand (drikke- og spildevand) eller kloakvand...

Litteratur

Yderlig ressource