HPLC

Det rigtige valg af kemikalie er afgørende for din kromatografiproces. Nedenfor findes en oversigt over vores udvalg af kemikalier til kromatografi. Leder du også efter kolonner, instrumenter eller andre forbrugsvarer?

Produktkategorier

HPLC-opløsningsmidler

In omvendt fase-HPLC tilstandsgradient, kan uønskede ”ghost peaks” være et reelt problem. Kvaliteten af din mobile fase (høj UV-transmittans, lav rest på fordampning) og reproducerbarhed fra batch til batch er nøgleparametre for at undgå uønskede peaks.

LC-MS-opløsningsmidler

LC-MS-metoder forbedres i sensitivitet for at opfylde kravene af i dag. Kvaliteten af opløsningsmidler er essentiel med et lavt niveau af ionisk baggrund, et lavt indhold af alkalisk metal, velegnet til ULC, UPLC og UHPLC.

LC-MS tilsætningsstoffer og buffere

LC-MS tilsætningsstoffer tilsættes ofte til den mobile fase eller introduceres post kolonne før grænsefladen for at påvirke ionisering af analytter. Et udvalg af buffere for en forbedring af din separation ved HPLC.

LC-MS-blandinger

LC-MS er oftest præblandede opløsninger med mobile faser forberedt med præcision og komponenter af meget høj kvalitet for at minimere baseline-støj. Forøg din kvalitetssikring ved at bruge de præblandede blandinger.

HPLC ionpar-reagenser

Til HPLC-gradienteluering, mange nye ionpar-reagenser som udviser minimal ekstinktion i det lave UV-område, og fremragende transparens ned til 200 nm.

HPLC-opløsningsmidler i aluminium flasker

Sikkerhed er altafgørende - se vores komplette udvalg af HPLC-opløsningsmidler pakket i aluminium flasker og undgå knuste flasker i dit laboratorium.

HPLC-opløsningsmidler i genanvendelige rustfri ståltromler

Komplet udvalg af HPLC-opløsningsmidler i genanvendelige rustfri ståltromler for en forbedring af sikkerheden, en begrænsning af den potentielle kontaminering og for en eliminering af affald.

Opløsningsmidler til præparativ kromatografi

Forskellige klasser og emballager er skræddersyet til kravene i præparativ HPLC for at lette opskaleringen fra analytiske til præparative separationer. Disse opløsningsmidler har en ekstremt lav fordampningsrest (<1 mg/l), lavt vandindhold og høj renhed

Supelco-standarder og CRM’er

Merck Supelco® standarder og referencematerialer

Ofte stillede spørgsmål

Du kan anvende tilsætningsstoffer såsom trifluoreddikesyre eller myresyre for at forbedre opløsningen. Et komplet udvalg af LC-MS-tilsætningsstoffer med høj renhed fås i flasker eller ampuller.

Ionpar-reagenser er afhængige af tilsætningen af ioniske forbindelser til den mobile fase for at fremme dannelsen af ionpar med ladede analytter. Disse reagenser består af en alkylkæde med en ioniserbar ende. Når de anvendes med almindelige hydrofobiske HPLC-faser i omvendt fase-tilstand, kan ionpar-reagenser anvendes til selektivt at øge fastholdelsen af ladede analytter.

 • Skift af prøven fra en automatisk prøvetager til et instrument, især når urenheder absorberes til inder- og ydersiden af nålen, der dyppes i flasken
 • Hvis en urenhed i prøven har den samme absorptionsbølgelængde som den pågældende forbindelse
 • Vandet, der anvendes i den mobile fase, er ikke rent eller frisk nok
 • Gammel mobil fase
 • Buffere af dårlig kvalitet eller tilsætningsstoffer, der er tilsat i den mobile fase
 • Ftalater eller plastik-tilsætningsstoffer indeholdt i de anvendte plastikbeholder under forberedelse af mobil fase
 • Prøv at anvende præblandede opløsningsmidler
 • Anvend friske eluanter med salte
 • Filtrer dine HPLC-opløsningsmidler
 • Anvend vand af høj kvalitet (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) eller vand af gradientklasse
 • Anvend buffere og salte af god kvalitet
 • Kontrollér rengøring af glasvarer

Når prøver indeholder ioniserbare forbindelser, kan mobil fase pH være en af de mest variable i kontrollen af fastholdelse i omvendt fase RP HPLC-separation. Men kontrolleres den ikke korrekt, kan pH være en kilde til mange problemer. Da de fleste forbindelser der analyseres af RP HPLC indeholder en eller flere syreholdige eller basiske funktionelle grupper, kræver det fleste mobile faser pH-kontrol. Af denne årsag anvendes buffere bredt.

Litteratur

Yderlig ressource

kromatografi_opløsninger

Se det kompletter udvalg af kromatografiopløsninger og applikationsnoter på vores mikrosite om kromatografi