GC

I gaskromatografi er prøveforberedelse yderst vigtig for at kunne opnå det rette resultat. Valg af de rette kemikalier til din metode og applikation vil hjælpe dig til en succesfuld analyse. WWR tilbyder et bredt udvalg af kemikalier til prøveforberedelse af gaskromatografi, såsom opløsningsmidler til sporanalyse af headspace, pesticider og organiske substanser, MOSH/MOAH-applikationer, etc.

Produktkategorier

Opløsningsmidler til specielle GC-applikationer

Opløsningsmidler med høj renhed designet til brug i gaskromatografi med massespektrometrisk påvisning eller til speciel analyse, som giver en ren baseline og et minimalt signal/støj-forhold, hvilket skaber pålidelige og reproducerbare analyseresultater

Opløsningsmidler til pesticider & sporanalyse

Til gaskromatografi og især til pesticid-analyse kan vi tilbyde et stort udvalg af opløsningsmidler med ekstremt lavt halogeneret og andre organiske forbindelser for at forhindre kontaminering af prøver.

Opløsningsmidler til MOSH/MOAH-applikationer

Vores opløsningsmidler er specialdesignet og testet til analysen af kulbrinter mættet med mineralsk olie (MOSH) og aromatiske kulbrinter med mineralsk olie (MOAH).

Headspace opløsningsmidler

Vores linje af GC-HS opløsningsmidler omfatter de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler med høj UV-transmittans, som er egnet til analyse af residuale opløsningsmidler som beskrevet af ICH-, USP- og PH EUR-metoderne

Sekundære referencestandarder til GC

Bredt udvalg af sekundære referencestandarder til forskellige kromatografiske og analytiske applikationer.

Supelco-standarder og CRM’er

Merck Supelco® standarder og referencematerialer

Ofte stillede spørgsmål

Typiske opløsningsmidler er hexan og isooktan. Mere polære opløsningsmidler som acetonitril og toluen kan bruges, men du skal sandsynligvis investere mere tid i udviklingen af injektionsmetoden med disse opløsningsmidler. En anden indflydelse udgøres desuden af forbehandling af prøver, f.eks. I hvilket opløsningsmiddel vil dit ekstrakt ende op efter det sidste trin af forberedelsesproceduren.

Når en GC-HS metode udvikles, optimeres parametre såsom prøveopløsningsmiddel, ekstraktionstemperatur og -tid, prøvevolumen og headspacevolumen. Da sammensætningen og renheden af et prøveopløsningsmiddel har betydelig indvirkning på genvindingen og kvaliteten af kromatogram, har vi udviklet opløsningsmidler specifikt til GC-HS-applikationer. Deres specifikationer for renhed og håndtering opfylder kravene i den europæiske farmakopé (Ph. Eur.). Denne nye linje af GC-HS-opløsningsmidler indeholder mange af de mest almindeligt anvendte organiske opløsningsmidler: dimetylsulfoxid (DMSO), dimethylformamid (DMF), dimethylacetamid (DMAC) og n-Methylpyrrolidon-2.

Bestemmelse af dioxin i fødevarer foretages mest ved GC-MS ved hjælp af dichlormetan, n-hexan eller toluen til forberedelse af prøver. Vi tilbyder sidde opløsningsmidler i en Merck UniSolv® eller VWR Chemicals SUPRA TRACE klasse med høj renhed. Grundet deres høje specifikationer der disse klasser perfekte til dioxinanalyse ved GC-MS.

Det afhænger af de pesticider du vil analysere og også af det matrix hvorfra pesticiderne ekstraheres. Ethylacetat eller acetonitril kan være gode opløsningsmidler til dette formål. Generelt modificerede QuEChERS-metoder foretrækker at anvende EA eller ACN. Disse opløsningsmidler kan ekstrahere de fleste af pesticiderne, der finedes i et matrix, men der er stadig nogle matricer, der kræver en anden tilgang. Vær forsigtig med acetonitril i QuEChERS da dette opløsningsmiddel ikke rigtigt er kompatibelt med enkelte forbindelser. I disse tilfælde er det bedre for dig at bruge et polært opløsningsmiddel med skift af opløsningsmiddel til dichlormethan eller hexan. Valget af opløsningsmiddel afhænger også af mange faktorer såsom opløselighed og polaritet. Grundet de høje temperaturer, der anvendes i GC-MS, spiller damp genereret fra opløsningsmiddel efter injektion af en prøve også en vigtig rolle.

Litteratur

Yderlig ressource

Gaskromatografi

Er du på udkig efter GC-kolonner eller forbrugsvarer? Tag et kig nedenfor og se vores komplette udvalg til gaskromatografi: