Måling af ledningsevne

Måling af ledningsevne i en vandig opløsning er en metode, der anvendes til at bestemme mængden af næringsstoffer, salte og urenheder. Ledningsevnestandarder er altafgørende for en kalibrering af din konduktivitetsmåler. Der findes forskellige standarder afhængigt af dit måleinterval. Du kan købe dem i flasker eller praktiske brev for at sikre en 'frisk' opløsning hver gang du kalibrerer.

Produktkategorier

Ledningsevnestandarder i praktiske breve

Nye ledningsevnestandarder i breve til analyse af prøver eller kalibrering af konduktivitetsceller.

Ledningsevnestandarder i flasker

Et meget stort udvalg med koncentrationer fra 15 til 100.000 mikroSiemens/cm til analyse af prøver eller kalibrering af konduktivitetsceller. Produceret af en leverandør i henhold til ISO 17025 og Guide 34

Ofte stillede spørgsmål

Der er intet, der skal blandes eller måles: Tag bare et brev og åbn det og din friske opløsning er 'brugsklar'. Vores breve er perfekte i felten og laboratoriet, da der ikke kræves yderligere glasvarer eller måleenheder, og da intet skal vaskes. Disse breve med enkeltdoser sikrer at du har den rette mængde opløsning hver gang, hvilket forhindrer krydskontaminering af dine prøver.

  • Lommestørrelse
  • Forseglet for friskhed
  • Pålideligt, brugervenligt og nøjagtigt
  • Sporbarhed til NIST
  • Batch-specifikke analysecertifikater er indeholdt i hver pakke, og viser
  • Måleusikkerhed
  • pH-værdier ved diverse T°
  • Udløbsdatoer
  • Sporbarhed til NIST

Det afhænger af den opløsning du måler. Effekten af temperaturen er størst i opløsninger med lav konduktivitet (eller lav ionisk styrke). I de fleste tilfælde vil der være en stigning på 2 % pr. °C for de fleste vandige opløsninger. Organiske produkter har dog meget forskellige temperaturkurver.

Salte, mineraler og opløste gasser bidrager til konduktivitet, hvilket betyder at konduktivitet indikerer mængden af opløste materialer i en opløsning. TDS kan give dig en nogenlunde nøjagtig måling ved sammenligning af status på en enkelt kilde (såsom NaCl). Men når man sammenligner to forskellige typer af opløsning kan det være fejlbehæftet. Kalibrer måleren ved hjælp af de samme opløste materialer, som er i testopløsningen.

Føleren er den samme til begge, men en salinitetsmåler har en korrektionsfaktor påført på aflæsningen. Korrektionsfaktoren tager konduktivitetsaflæsningen og konverterer den til ppm for en specifik salt (som varierer alt efter producent).

Nej. Cellekonstanten kan være forskellig og pin-konfigurationer er typisk forskellige. Typen af termistor, der anvendes til temperaturkompensation, er også forskellig.

Brug en standardopløsning i det udvalg af prøver, du teste, for at kalibrere føleren. Placer føleren i standardopløsningen, og behandl og skyl føleren i en anden prøve af standardopløsningen. Brug derefter en tredje prøve af standardopløsningen til at kalibrere og justere cellekonstanten indtil den angivne værdi vises. Rekalibrer når du skifter udvalg, eller hvis aflæsningerne virker unøjagtige.

Litteratur

Yderlig ressource