Konvertering af almindelige enheder

Enhedskonvertering er processen af konvertering af e´t antal udtrykt i en enhed til en anden. Dette sker ved hjælp af konverteringsfaktorer - multiplikatorer der udtrykker forholdet mellem den originale enhed og den ønskede enhed. Eksempelvis kan du bruge en konverteringsfaktor til at konvertere et volumenmål i gallons til liter, eller omvendt.

Denne side indeholder kalkulatorer du kan bruge til at udføre enhedskonverteringer for et udvalg af måletyper, inklusive almindelige konverteringer som længde, volumen, temperatur og tryk samt konverteringer for tekniske-, væske- og lysapplikationer.

Konvertering af distance og længde

Direkte konvertering af enheder for længde eller distance. Vælg mellem 92 forskellige enheder, inklusive meter, kilometer, decimeter, centimeter, millimeter, mikron, league, mil, favne, yard, fod tomme...

Konvertering af vægt og masse

Direkte konvertering af enheder for vægt eller masse. Vælg mellem 70 forskellige enheder inklusive kilogram, gram, kilopound slug, pund, ounce, quintal, stone, ton, pennyweight, karat, grain, talent, mina, Planck mass ...

Konvertering af kapacitet og volumen

Direkte konvertering af enheder for kapacitet og volumen. Vælg mellem 76 forskellige enheder, inklusive kubikmeter, kubikkilometer, kubikdecimeter, kubikcentimeter, kubikmillimeter, liter, exaliter, petaliter, teraliter...

Volumen - tør konvertering

Direkte konvertering af enheder for volumen - tør. Vælg mellem 15 forskellige enheder inklusive liter, barrel dry, pint dry, quart dry, peck, bushel, cor, homer, ephah, seah, omer, cab, log ...

Arealkonvertering

Direkte konvertering af arealer. Vælg mellem 39 forskellige enheder inklusive kvadratmeter, kvadratkilometer, kvadrathektometer, kvadratdekameter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, kvadratmillimeter ...

Temperaturkonvertering

Direkte konvertering af enheder for temperatur. Vælg mellem 6 forskellige enheder inklusive kelvin, grader Celcius, grader Fahrenheit, grader Rankine, grader Reamur, tredobbelt vandpunkt.

Trykkonvertering

Direkte konvertering af enheder for tryk. Vælg mellem 52 forskellige enheder for tryk, inklusive pascal, bar, pound-force/kvadrattomme, torr, atmosfære teknisk, standard atmosfære, gigapascal, megapascal, hektopascal ...

Konvertering af energi og arbejde

Direkte konvertering af enheder for energi og arbejde. Vælg mellem 54 forskellige enheder inklusive joule, gigajoule, megajoule, kilojoule, milijoule, mikrojoule, nanojoule, attojoule, megaelektron-volt, kiloelektron-volt ...

Effektkonvertering

Direkte konvertering af enheder for effekt. Vælg mellem 76 forskellige enheder inklusive watt, exawatt, petawatt, treawatt, gigawatt, megawatt, kilowatt, hektowatt, dekawatt, deciwatt, centtiwatt, milliwatt, mikrowatt ...

Kraftkonvertering

Direkte konvertering af kraft. Vælg mellem 33 forskellige enheder inklusive newton, exanewton, petanewton, teranewton, giganewton, meganewton, kilonewton, hektonewton, dekanewton, decinewton, centinewton ...

Tidskonvertering

Direkte konvertering af tid. Vælg mellem 33 forskellige enheder inklusive sekund, millisekund, mikrosekund, nanosekund, picosekund, femtosekund, attosekund, shake, minut, time, dag, uge, måned, år ...

Hastighedskonvertering

Direkte konvertering af enheder for hastighed. Vælg mellem 32 forskellige enheder inklusive meter/sekund, meter/time, meter/minut, kilometer/time, kilometer/minut, kilometer/sekund, centimeter/time, centimeter/minut ...

Datalagringskonvertering

Direkte konvertering af enheder for længde eller distance. Vælg mellem 41 forskellige enheder inklusive bit, nibble, byte, character, word, MAPM-word, quadruple-word, block, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte ...

Teknisk konvertering

Følgende konverteringsfaktorer henvender sig til tekniske målinger af acceleration, tæthed og moment. Konvertering af disse målinger mellem forskellige enheder kan være nyttigt i maskinteknik eller dokumentation af udstyr som bioreaktorer med omrøring.

Accelerationskonvertering

Direkte konvertering af acceleration. Vælg mellem 19 forskellige enheder, inklusive decimeter/kvadratsekund, meter/kvadratsekund, kilometer/kvadratsekund, hektometer/kvadratsekund, dekameter/kvadratsekund ...

Tæthedskonvertering

Direkte konvertering af tæthed. Vælg mellem 42 forskellige enheder, inklusive kilogram/kubikmeter, kilogram/kubikcentimeter, gram/kubikmeter, gram/kubikcentimeter, gram/kubikmillimeter ...

Momentkonvertering

Direkte konvertering af enheder for moment. Vælg mellem 17 forskellige enheder inklusive newton meter, newton centimeter, newton millimeter, kilonewton meter, dyne meter, dyne centimeter, dyne millimeter ...

Væskekonvertering

Disse kalkulatorer konverterer mellem mål der er relevante for væskehåndtering som flow, koncentration, viskositet og permeabilitet. Uanset om du udfører kvalitetskontrol eller fastlægger den passende flowmeter eller pumpe for din applikation, vil konvertering af dine målinger til passende enheder forenkle kalkulationerne.

Flowkonvertering

Direkte konvertering af enheder for flow. Vælg mellem 58 forskellige enheder, inklusive kubikmeter/sekund, kubikmeter/dag, kubikmeter/time, kubikmeter/minut, kubikcentimeter/dag, kubikcentimeter/time...

Flow-masse konvertering

Direkte konvertering af enheder for flow-masse. Vælg mellem 31 forskellige enheder inklusive kilogram/sekund, gram/sekund, gram/minut, gram/time, gram/dag, milligram/minut, milligram/time, milligram/dag, kilogram/minut ...

Koncentration - molær konvertering

Direkte konvertering af enheder for koncentration-molær. Vælg mellem 12 forskellige enheder, inklusive mol/kubikmeter, mol/liter, mol/kubikcentimeter, mol/kubikmillimeter, kilomol/kubikmeter, kilomol/liter ...

Koncentration - opløsning konvertering

Direkte konvertering af enheder for koncentration-opløsning. Vælg mellem 11 enheder inklusive kilogram/liter, gram/liter, milligram/liter, part/million, grain/gallon, pound/gallon, pound/million gallon, pound/cubic foot ...

Viskositet - dynamisk konvertering

Direkte konvertering af enheder for viskositet-dynamisk. Vælg mellem 29 forskellige enheder for tryk, inklusive pascal sekund, kilogram-force second/square meter, newton sekund/kvadratmeter, millinewton sekund/kvadratmeter ...

Viskositet - kinematik konvertering

Direkte konvertering af enheder for viskositet-kinematik. Vælg mellem 24 forskellige enheder inklusive kvadratmeter/sekund, kvadratmeter/time, kvadratcentimeter/sekund, kvadratmillimeter/sekund, square foot/second, square foot/hour ...

Permeabilitet konvertering

Direkte konvertering af enheder for permeabilitet. Vælg mellem 4 forskellige enheder inklusive permeabilitet, permeability inches ...

Lyskonvertering

Disse kalkulatorer for måling af lysstyrke, illumination, frekvens og bølgelængde konverterer mellem et udvalg af enheder og kan være specielt nyttige ved kalkulationer omkring billedtagning eller fotometri.

Luminanskonvertering

Direkte konvertering af enheder for luminans. Vælg mellem 19 forskellige enheder for tryk, inklusive candela/kvadratmeter, candela/kvadratcentimeter, candela/square foot, candela/square inch, kilocandela/kvadratmeter, stilb ...

Illuminationskonvertering

Direkte konvertering af enheder for illumination. Vælg mellem 12 forskellige enheder inklusive lux, meter-candle, centimeter-candle, foot-candle, flame, phot, nox, candela steradian/square meter, lumen/kvadratmeter ...

Frekvens bølgelængde konvertering

Direkte konvertering af enheder for frekvens bølgelængde. Vælg mellem 34 forskellige enheder, inklusive hertz, exahertz, petahertz, terahertz, gigahertz, megahertz, kilohertz, hektohertz, dekahertz, decihertz, centihertz, millihertz ...

Diverse konvertering

Præfiks konvertering

Direkte konvertering af præfikses. Vælg mellem 21 forskellige enheder inklusive none, yotta, zetta, exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deka, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto ...

Dataoverførselskonvertering

Direkte konvertering af enheder for dataoverførsel. Vælg mellem 107 forskellige enheder inklusive bit/second, byte/second, kilobit/second, kilobyte/second, megabit/second, megabyte/second, gigabit/second, gigabyte/second ...