Fjernovervågning af peristaltisk pumpe

Fjernovervågning af peristaltiske pumper via IoT øger produktiviteten og reducerer omkostningerne inden for forskning og udvikling og pilotanlægsdrift

Masteflex Peristlatic PumpDagens forskning og udvikling bliver mere krævende. Virksomhederne er nødt til at finde måder at øge deres gennemløb uden tilsvarende budgetforøgelser. Samtidig er prøverne mere værdifulde end nogensinde før, så tab af et enkelt parti kan koste titusindvis af dollars. F&U-ledere har traditionelt stået over for to valgmuligheder: at lade deres eksperimenter køre natten over uden opsyn og risikere at miste en værdifuld prøve, eller at stoppe arbejdet sidst på dagen og miste værdifuld produktivitet. Fremskridt inden for fjernovervågning via tingenes internet(IoT) har elimineret behovet for fysisk tilstedeværelse i forskning og udvikling inden for væskehåndtering og giver forskerne mulighed for at opnå meget af den samme overvågning, som de har brug for i deres arbejdsgang, uanset om det drejer sig om forberedelse, fermentering, høst eller rensning, via fjernstyring.

Fjernovervågning, der i stigende grad ses i farmaceutiske processer, kan være lige så, om ikke mere, gavnlig for F&U-afdelinger, der har til opgave at udføre eksperimenter med væskehåndtering eller pilotforsøg. Anvendelse af fjernovervågning til peristaltiske pumper kan have en positiv indvirkning på afdelinger, der har til opgave at håndtere væskehåndtering døgnet rundt, men som ikke har personale til at overvåge pumperne. Denne mulighed for at afslutte F&U-fasen og gå hurtigt gennem pilotprocessen kan reducere tiden til markedsføringen af et nyt produkt og sænke omkostningerne ved at bringe et nyt produkt på markedet.

Cloud-baseret fjernovervågning

Peristlatic Pump Remote Cloud-based MonitoringMed væksten i internetforbindelser kan peristaltiske pumper og andre væskehåndteringsinstrumenter nu overvåges via cloud-tjenester fra et hvilket som helst sted i verden. Væskehåndteringsudstyr kan nu sende skrivebeskyttede oplysninger om driftsparametre og statusforhold, der kan ses via en applet på enhver enhed med internetforbindelse. Overvågning af disse parametre og betingelser kan give forskerne ro i sindet og sikkerhed for, at deres forsøg kører præcis, som de forlod det, da de forlod laboratoriet eller pilotanlægget. Det giver også mulighed for multitasking under længere dispenseringskørsler, da forskeren kan udføre andre kritiske opgaver i sit arbejdsflow andre steder, mens han kan bekræfte præcis, hvor meget tid der er tilbage af dispenseringskørslen.

Driftsparametre, der kan overføres, omfatter:

  • Flowegenskaber: Overvågning af, om den peristaltiske pumpe fungerer i kontinuerlig eller doseringstilstand, hvilken flowhastighed eller hastighed pumpen kører og den kumulative pumpede flowhastighed
  • Dispenseringsstatus: Se den aktuelle indstilling af alikvotvolumen og de gennemførte dispenseringscyklusser.

Statusbetingelser, der kan overføres, omfatter:

  • Pumpemotorstatus: Bekræft, om pumpemotoren kører eller er stoppet, og hvilken retning den aktuelle drift er i (med eller mod uret).
  • Processtatus: Bekræft, at pumpehovedet ikke er blevet åbnet ved et uheld, eller at der ikke er opstået en lækage i processen.
  • Pumpesystemets status: Bekræft, at der ikke er opstået nogen fejl, og at pumpen er online og funktionsdygtig.

Peristlatic Pump in Research LabFor forskere, der ønsker en mere håndholdt tilgang til overvågning, kan overvågningsgrænsefladerne også konfigureres med notifikationsregler, der sender advarsler via e-mail eller sms om visse forhold, f.eks. afslutning af dispensering, lækager og fejl i udstyret. Hvert sekund er kritisk med følsomme og dyre prøver; øjeblikkelig underretning giver mulighed for hurtig reaktion, der kan redde celler, medier eller andre vigtige produkter. Som et perfekt eksempel på, at "mere simpelt er bedre", opretholder den skrivebeskyttede overførsel af driftsparametre og statusbetingelser sikkerhed og fortrolighed. Pumpeprocessen kan ikke afbrydes, og uautoriserede parter kan heller ikke få adgang til kritiske oplysninger om den underliggende F&U. Overvågningsappletten styres også ved hjælp af log-in og stærke adgangskoder, og den er derefter kun parret med et unikt serienummer for udstyret, hvilket giver endnu et lag sikkerhed mod utilsigtet visning.

Konklusion

Når forskerne arbejder med stramme budgetter eller begrænsede ressourcer, kan de drage fordel af nye forbindelsesmuligheder. De umiddelbare fordele omfatter en forøgelse af produktiviteten og en reduktion af omkostningerne i deres laboratorie- og pilotanlægs væskehåndteringsoperationer. Denne konnektivitet kan bidrage til at forbedre tiden til markedsføring og muliggøre uovervåget drift og drift om natten, samtidig med at man kan bevare tilliden til, at processen overvåges.

Bluetooth-tilslutning giver mulighed for en håndfri tilgang, der giver fleksibilitet i forbindelse med placering af pumpen i forskningsprocessen og kan efterligne fabriksprocessen og dermed give en hurtigere overgang fra F&U-laboratoriet til procesgulvet. Denne teknologi kan også give medarbejderne et højere sikkerhedsniveau ved at holde dem væk fra skadelige kemikalier og biologiske stoffer.

Cloud-baseret fjernovervågning giver forskeren mulighed for at følge udvidede kørsler for at sikre en mere problemfri udvidelse gennem pilotskala og til fuld proces. Datatransmission med skrivebeskyttet dataoverførsel sikrer datasikkerhed—hvilket er og bør være et fælles anliggende for forskere og produktudviklere.

Masterflex® tilbyder nu nye tilslutningsmuligheder på sine mest populære drev i L/S- og I/P-størrelser for at give kunderne maksimal kontrol over deres pumpeanvendelser. Ud over Bluetooth og cloud-baseret overvågning understøtter Masterflex' nye Advanced Communication-drev Ethernet/IP-kommunikation til automatiserede processer. Få mere at vide om fjernovervågning af pumper plus Masterflex L/S & I/P-drev med Advanced Networking & Communication-produkter på vores websted.