Masterflex silikoneslanger

Masterflex Silicone Tubing

Vores silikoneslanger fås i to formuleringer: peroxid- og platinhærdet. Begge formuleringer har mange egenskaber til fælles, f.eks. FDA-overholdelse og USP Class VI-godkendelser, temperaturklassificering og kemisk kompatibilitet. Der er dog nogle forskelle mellem de to silikonetyper.

Peroxidhærdede silikoneslanger

Fordele:

 • Større fysisk kompressionsevne
 • Økonomisk
 • Længere levetid for slanger

Ulemper:

 • Mulig udgasning af peroxidprodukter

Platinhærdede silikoneslanger

Fordele:

 • Lidt større klarhed
 • Glattere overflade og lavere grad af proteinbinding
 • Foretrukket af den farmaceutiske og bioteknologiske industri
 • Færre potentielle udvaskningsstoffer

Ulemper:

 • Kortere levetid for slanger

Disse to typer silikoneslanger er så forskellige på grund af den proces, der anvendes ved fremstillingen. Denne proces er kendt som vulkanisering. I det følgende beskrives den proces, som disse typer slanger gennemgår.

Vulkanisering af siloxan: Hærdning af silikone

Silikoneslanger er fremstillet af siloxanpolymeren polydimethylsiloxan. Denne polymer er et amorft flydende stof, som ikke har nyttige slangeegenskaber. Ved at tilsætte en katalysator, som får siloxanpolymeren til at krydsforbinde sig, og ved at tilsætte silica-fyldstof for at give styrke, dannes den elastomere silikone. De processer, hvorved siloxan omdannes til silikone, kaldes vulkanisering eller hærdning. Der findes to kommercielt betydningsfulde hærdningsprocesser, nemlig peroxid-hærdning og platin-hærdning.

Platinhærdede slanger

Denne hærdningsproces finder sted ved stuetemperatur, og derfor kaldes den også for rumtemperatur-vulkanisering (RTV). Der tilsættes et platinsalt til siloxan, mens det ekstruderes. Når denne blanding udsættes for luft, begynder krydsbindingen, og der dannes silikone. Biproduktet af denne reaktion er ethanol, som let kan fjernes. Det silikonemateriale, der dannes ved platinhærdning, er generelt ikke så stærkt som det, der dannes ved peroxidhærdning.

Peroxidhærdede slanger

I denne hærdningsproces blandes siloxanpolymeren med en organisk peroxid. Slangen ekstruderes og opvarmes derefter. Varmen starter krydsbindingen og danner silikone. Katalytiske biprodukter (peroxider og ketoner) er flygtige og fordamper under hærdningsprocessen. Hvis de ikke hærdes korrekt eller over længere tid, kan der forekomme udgasning af peroxider og ketoner. Det vigtigste symptom på udgasning er udblødning eller et fint hvidt krystallinsk pulver, der dannes på indersiden af slangen. Dette kan fjernes ved at opvarme slangen og derefter skylle den.

Selvom begge disse typer slanger er fremstillet i et rent miljø, er de ikke blevet præsteriliseret. Dette er brugerens ansvar. Nedenfor er et par metoder, som du kan overveje, hvis sterilisering er et krav i forbindelse med dine procedurer.

Sådan steriliseres silikoneslanger

 • Autoklave med højhastighedsinstrument (flash): Placer slangen på en ikke-flintende klud eller steriliseringspapir i en ren, åben bakke i 10 minutter ved 270 °F (132 °C) ved 30 psi (2 kg/kvm).
 • Standard tyngdeautoklave: Slanger vikles ind i ikke-flintende klud eller steriliseringspapir og anbringes i en ren, åben bakke i 30 minutter ved 250 °F (121 °C) ved 15 psi (1 kg/cm2 ).
 • Prevacuum-højtemperatur-autoklave: Indpak slangen i en ikke-filtet klud eller steriliseringspapir og anbring den i en ren, åben bakke i en normal cyklus på 30-35 minutter ved 250 °F (121 °C).
 • Gammastråling.