Hvorfor er spildevandsbehandling så vigtig?

De otte mia mennesker i veden skaber en masse spildevand ─ et andet ord for kloakvand ─ nok til at naturens vandrensningsproces er utilstrækkelig i sig selv for fjernelse af skadelige kemikalier der medfører sygdomme ike kun i mennesker, men også i planter, fisk og dyreliv.

Spildevandsbehandling fjerner kontaminanter og suspenderede stoffer fra spildevandet; ved denn ebehandling kan drikkevand ledes tilbage til økosystemet uden menneskeskabte kontaminanter.

Hvorfor behandler vi spildevand? Uden behandling ville mængden af spildevand i miljøet være ødelæggende. Det sker faktisk i udviklingslande: Globalt set udledes over 80 % af alt spildevand uden behandling. Dette medfører massesygdomme og alvorlige afbrydelser i fødekæden.

Ubehandlet spildevand udgør en betydelig sundhedsrisiko og er skyld i 1,7 millioner dødsfald om året, hvoraf over 90 procent er i udviklingslandene.1.

Ubehandlet spildevand kan også medføre2:

wastewater treatment plant

 • Campylobacteriosis
 • Cryptosporidiosis
 • Escherichia coli Diarrhea
 • Encephalitis
 • Gastroenteritis
 • Giardiasis
 • Hepatitis A
 • Poliomyelitis
 • Salmonellosis
 • Tyhphoid Fever
 • Yersiniosis
 • Cholera
 • Schistosomiasis

Oennævnte sygdomme ses ikke bare i udviklingslande, men også i USA. Spildevandsbehandling er et af de bedste forsvar vi har for at stoppe disse sygdomme og spare liv.

Effekter af spildevands pollutanter i økosystemet.

Når nitrogen, fosfater eller rådnende organisk materiale forurener vandmængder i større omfang, er resultatet en usædvanlig plantevækst. Disse planter udskiller herefter toksiner der medfører en nedbrydning af ilt. Og det er dette der medfører såkaldte ”døde zoner” eller ubeboelige vandige økosystemer.

Ubehandlet spildevand er toksisk for ikke-vandige dyr, inklusive mennesker. Men indtagelse af spildevand i sig selv er ikke hele problemet. Opstrøms spildevandkontaminering forgifter fødekæden: Forurenede alger kontaminerer fisk der spiser dem, der igen kontaminerer bjørne der spiser dem osv.

Spildevandsforurening er også ansvarlig for hvad der er kendt som rødt tidevand.3, en masseødelæggende af vandige dyr der kan forurene store vandvolumener, og gøre hele menneskeligt udnyttede vandsystemer udrikkelige.

Spildevandsbehandling 101

Naturlig spildevandsafgiftning er overbelastet ─ der er simpelthen for meget spildevand for naturens håndtering. Spildevandsbehandling hjælper til at fjerne affaldet og holde økosystemet sundt.

Grundliggende spildevandsbehandling sker i disse tre behandlingstrin: primære, sekundære og avanceret. Følgende infografik, spildevandsbehandling 1014fra miljøbeskyttelsesagenturet (EPA) forklarer den grundlæggende funktion af spildevandsbehandling.

basic wastewater treatment steps 101


Som det ses ovenfor, er moderne forureningsniveauer så høje at en enkel filtrering sjældent er nok til at gøre vandet drikkeligt.

 

Målet med spildevandsbehandling

Hovedformålet med spildevandsbehandlingsanlæg er at beskytte mennesker og økosystemet mod giftige elementer, der forekommer i spildevand.

Vandbehandlingsanlæg blev designet for at fremskynde den naturlige rensningsproces, fordi den naturlige proces er overbelastet. Uden spildevandsbehandling og andre recycling processer, ville hverdagen være markant mere farlig; sådan er det i udviklingslande der mangler etablerede spildevandsbehandlingssystemer.


Referencer

 1. UNESCO, 2017, World Water Development Report, Wastewater: The untapped resource, https://reliefweb.int/report/world/2017-un-world-water-development-report-wastewater-untapped-resource
 2. World Water Assessment Programme (UNESCO WWAP), http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/
 3. Bedre spildevandsbehandling er afgørende for menneskers sundhed og økosystemer, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/better-sewage-treatment-critical-human-health-and-ecosystems
 4. Hvad kan du gøre for at beskytte de lokale vandveje?, https://www3.epa.gov/npdes/pubs/ centralized_brochure.pdf