Sådan splejses Microbore-slanger

Nogle specialiserede autoanalyseprocedurer kræver slange-ID'er på mindre end 0,51 mm. I disse tilfælde skal du bestille Tygon®-slanger med Luer lock-fittings (95611-serien) eller lave forbindelser ved hjælp af splejsning.

  1. Saml den ene ende af en længde farvekodet slange (A) og den ene ende af en længde forlængerslange (B). (Begge længder af slanger skal have samme ID og OD).
  2. Centrér et stykke 1" til 2" større slange (C) over enderne af de to stykker, der skal forbindes (A og B). Det korte stykke slange skal være af samme materiale og have et ID, der er omtrent lig med OD på den slange, der skal forbindes.
  3. Med det korte stykke (C) centreret over forbindelsen påføres opløsningsmiddel eller tætningsmiddel på ydersiden af slangen (B), og slangen (C) skubbes på (B). Gentag processen for slange (A) for at forbinde slangen permanent. Hvis det er nødvendigt at ændre slanger i fremtiden, skal du kun anvende opløsningsmiddel eller tætningsmiddel på slanger (B) og (C). Brug et opløsningsmiddel af keton-typen til splejsning af Tygon®- eller Viton®-slanger; et RTV-klæbemiddel til silikoneslanger; og et tetrahydrofuran med PharMed® BPT-slanger.