Flowmålere - Ofte stillede spørgsmål

Flowmåler til engangsbrug

 1. Hvordan fungerer Masterflex® flowmålerne?
 2. Hvilken type sensor til engangsbrug giver mest mening for min anvendelse?
 3. Hvilket nøjagtighedsniveau kan jeg forvente at opnå med hver sensortype?
 4. Kan disse sensorer anvendes med uigennemsigtige slanger og arbejdsvæsker?
 5. Hvordan kommunikerer disse sensorer med mit system?

Differenstrykflowmålere

 1. Hvordan fungerer en differenstrykflowmåler?
 2. Har jeg brug for et filter?
 3. Kan en differenstrykflowmåler håndtere turbulent flow?
 4. Min gas er ikke ved STP/ eller ændrer sig—vil dette virke?
 5. Hvad er fordelene ved at bruge en differenstrykflowmåler?
 6. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en differenstrykflowmåler?

Dopplerflowmålere

 1. Hvordan fungerer en dopplerflowmåler?
 2. Kan jeg bruge en dopplerflowmåler med partikler?
 3. Nogle flowmålere måler i hastighed (ft./sek.). Hvordan kan jeg konvertere aflæsningerne til volumen/tid?
 4. Hvad hvis min væske ikke er vand?
 5. Vil rørisolering/tykkelse påvirke min aflæsning?
 6. Skal en dopplerflowmåler være permanent installeret?
 7. Kræver en dopplerflowmåler en minimumslængde af lige rør opstrøms?
 8. Hvad er fordelene ved at bruge en dopplerflowåler?
 9. Hvad er begrænsningerne ved anvendelse af en dopplerflowmåler?

Masseflowmålere

 1. Hvordan fungerer en masseflowmåler?
 2. Kan en masseflowmåler give en samlet akkumulering af gas?
 3. Kan jeg kalibrere en masseflowmåler til min egen gasblanding?
 4. Har jeg brug for et filter?
 5. Hvad er fordelene ved at bruge en masseflowmåler?
 6. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en masseflowmåler?

Flowmålere med skovlhjul

 1. Hvordan fungerer en flowmåler med skovlhjul?
 2. Hvad sker der, hvis min væske er skummende eller turbulent?
 3. Hvor lang en lige rørsektion skal jeg bruge?
 4. Hvad skal jeg bruge til et skovlhjulsystem?
 5. Min måler viser i GPM—flowsensorerne er i ft/sek. Hvordan ved jeg, hvilken sensor der passer til mit flow?
 6. Hvad skal jeg vide om mit system, når jeg bestiller?
 7. Hvad er fordelene ved at bruge en flowmåler med skovlhjul?
 8. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en flowmåler med skovlhjul?

Turbineflowmålere

 1. Hvordan fungerer en turbineflowmåler?
 2. Kan jeg bruge en turbineflowmåler med små partikler?
 3. Har jeg brug for en minimum lige afstand før sensoren?
 4. Hvad hvis jeg har luft i min væske?
 5. Hvad er fordelene ved at bruge en turbineflowmåler?
 6. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en turbineflowmåler?

Flowmålere/rotationsmålere med variabelt område

 1. Hvordan fungerer et rotameter?
 2. Hvor skal jeg foretage aflæsningen?
 3. Hvad er forskellen mellem rotametre med korreleret og direkte aflæsning?
 4. Hvad sker der, hvis jeg bruger en anden gas eller væske end vand eller luft? Hvad sker der, hvis jeg bruger destilleret vand?
 5. Kan jeg bruge et rotameter i vakuum eller med modtryk?
 6. Kan jeg bruge en flowmåler til at måle forskellige flowhastigheder?
 7. Hvad er forskellene mellem en 150 mm og et 65 mm flowmåler? Hvad er forskellen mellem konduktivitet og salinitet?
 8. Skal et rotameter monteres lodret?
 9. Hvilken flyder har jeg?
 10. Hvad er fordelene ved at bruge en flowmåler med variabelt område?
 11. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en flowmåler med variabelt område?

Flowmålere til engangsbrug

1. Hvordan virker Masterflex® flowmålere?

I en ultralydsflow-sensor er to sæt piezo-sensorer placeret i en "X"-konfiguration på tværs af det rør, der transporterer arbejdsvæsken, og som sender ultralydssignaler i den retning, der er af og i den modsatte retning af flowet. Elektronikken inde i sensoren konverterer piezo-signalerne til et signaludgangssignal for flowhastigheden. Engangssensoren indeholder et friktionsfrit turbinehjul, som reagerer ekstremt hurtigt på ændringer i væskestrømmen, der bevæger sig gennem den. En kontinuerlig IR-stråle reflekteres af turbinebladene, når de roterer, hvilket skaber et pulserende IR-signal, der er proportionalt med mediets flowhastighed. Hver sensor er kalibreret til at give en nøjagtig flowhastighed på 1% eller bedre.


2. Hvilken type sensor til engangsbrug giver mest mening for min anvendelse?

Hvis du leder efter en flowsensor med meget høj nøjagtighed, der har meget lave driftsomkostninger og fungerer med væsker under 20 cp, er Masterflex Single-Use sensorerne med deres nøjagtighed på 1 % et fremragende valg. Hvis der kræves høj nøjagtighed, og du ønsker at genbruge sensorerne uden behov for CIP, eller hvis du har en viskøs arbejdsvæske, vil Masterflex ultralydssensoren med dens 2 % nøjagtighed og brede viskositetsområde være en bedre løsning.


3. Hvilket nøjagtighedsniveau kan jeg forvente at opnå med hver sensortype?

Ultralydssensorerne har en nøjagtighed på 2 % ned til flowhastigheder på 30 ml/min og er kalibreret til Masterflex platinhærdet silikone. Sensoren fungerer med andre slangetyper, selvom de er uigennemsigtige, men de bedste resultater opnås, når der anvendes Masterflex platinhærdet silikone.

Sensorerne til engangsbrug er nøjagtige med en nøjagtighed på 1 % ned til flowhastigheder på 20 ml/min. Det lette turbineblad med rubinlag er ekstremt følsomt over for flow, så længe viskositeten er under 20 cp. Væsker med højere viskositet forringer deres nøjagtighed, så der er behov for andre muligheder ved højere viskositeter.


4. Kan disse sensorer anvendes med uigennemsigtige slanger og arbejdsvæsker?

Både Masterflex® ultralydssensorerne og sensorerne til engangsbrug kan anvendes med uigennemsigtige slanger og arbejdsvæsker. Ultralydssensorens kalibrering skal kontrolleres og om nødvendigt justeres for arbejdsvæsken, hvis den afviger fra platinhærdet silikone, og det er vigtigt, at arbejdsvæsken har en viskositet på under 20 cp for at fungere med engangs-sensoren.


5. Hvordan kommunikerer disse sensorer med mit system?

Ultralydssensoren har RS485-, 4-20mA-, 0-20kHz-, PNP-NPN-push/pull-udgangsmuligheder, der oprettes inde i hver sensor, så der er ikke behov for yderligere signalbehandlingselementer for at forbinde sensoren med en kontrolindgang.

Engangssensorerne udsender en frekvensimpuls, der er proportional med dens flowhastighed. Hvis den tilsluttes til det valgfrie tilbehør til scanneren, opfanges kalibreringsdataene for sensoren automatisk, og scannerudgangen genererer automatisk det korrekte output til din kontrolindgang.


Differenstrykflowmålere

1. Hvordan virker Masterflex® differenstrykflomålere?

Der opstår et trykfald, når der kommer vand eller gas ind gennem målerens indgang. Væsken tvinges til at danne tynde laminare strømme, der strømmer i parallelle baner mellem interne adskilte plader eller kapillarrør. Det trykdifferentiale, der skabes af væskens træk, måles af en differenstrykføler, der er forbundet til den øverste plade. Differenstrykket fra den ene ende af de laminare flowplader til den anden ende er lineært og proportionalt med væskens eller gassens flowhastighed.


2. Har jeg brug for et filter?

Et 50-μm-filter anbefales for at forhindre urenheder i at tilstoppe det laminare element.


3. Kan en differenstrykflowmåler håndtere turbulent flow?

Ja; selvom målere er ensrettede, er det ikke nødvendigt med en lige rørledning eller et rør.


4. Min gas er ikke ved STP/ eller ændrer sig—vil dette virke?

Der findes nogle ikke-termiske versioner af masseflowmålere til svingende strømtemperatur eller tryk. Disse målere vil automatisk korrigere til STP.


5. Hvad er fordelene ved at bruge et differentialflowmålere?

—kan håndtere gasser og væsker med lavt flow
—har et udgangssignal til totalisering
—kan vælges til forskellige gasser


6. Hvad er begrænsningerne ved anvendelse af en differenstrykflowmåler?

—kun til brug med rene væsker
—maksimal væskeviskositet på 5 cps


Dopplerflowmålere

1. Hvordan fungerer en dopplerflowmåler?

Et højfrekvent signal projiceres gennem rørets væg og ind i væsken. Signalet reflekteres af urenheder i væsken, f.eks. luftbobler eller partikler, og sendes tilbage til modtageren. Frekvensforskellen mellem det udsendte og det modtagne signal er direkte proportional med væskens flowhastighed.


2. Kan jeg bruge en dopplerflowmåler med partikler?

Ja. For at kunne bruge en dopplerflowmåler skal væsken indeholde partikler eller bobler. De fleste kræver en minimumsstørrelse på 25 ppm eller 30 μm; tjek med hver enkel dopplerflowmåler for specifikke krav til partikelstørrelse.


3. Nogle flowmålere måler i hastighed (ft/sek.). Hvordan kan jeg konvertere aflæsningerne til volumen/tid?

GPM= 2,45 * (ID i tommer)² * (VELOKALITET i ft/sek.)

GPM= gallon pr. minut
ID = rørets indvendige diameter i tommer.
Denne formel gælder for vand—den tager ikke hensyn til viskositet, temperatur eller tryk. Temperatur, viskositet og tryk påvirker imidlertid ikke en dopplerflowaflæsning.


4. Hvad hvis min væske ikke er vand?

Lydhastigheden gennem vand er ca. 1470 ft/sek. De fleste instrumenter er kalibreret til denne hastighed. Der kan anvendes andre væsker, men instrumentet skal i så fald kalibreres på ny.


5. Vil rørisolering/tykkelse påvirke min aflæsning?

Ja. Isoleringen skal fjernes, før sensoren monteres.


6. Skal en dopplerflowmåler være permanent installeret?

Nej. Da dopplerflowmålere måler flowet eksternt, kan de fleste let fjernes og flyttes fra sted til sted.


7. Kræver en dopplerflowmåler en minimumslængde af lige rør opstrøms?

Ja. Dopplerflowmålere kræver ti rørdiametre fra enhver ventil, tee, bøjning osv. Dopplerflowmålere kræver også et fuldt rørflow.


8. Hvad er fordelene ved at bruge en dopplerflowmåler?

—ikke invasiv
—godt til slam, luftholdige væsker
—bærbar


9. Hvad er begrænsningerne ved anvendelse af en dopplerflowmåler?

—ikke egnet til rene væsker
—kræver lige opstrøms rørføring


Masseflowmålere

1. Hvordan fungerer en masseflowmåler?

Et volumen gas har en kendt masse under standardbetingelser. Når der påføres tryk og temperatur, ændres volumenet, men massen forbliver konstant. Massesflowmålere måler strømmen på grundlag af gassens molekylære masse; denne måling er uafhængig af temperatur og tryk. En teknik til måling af masseflowet er at sende en del af flowet gennem et sensorrør. I røret opvarmes gassen i en spole, hvorefter den måles nedstrøms. Temperaturdifferentialet er direkte relateret til masseflowet.


2. Kan en masseflowmåler give en samlet akkumulering af gas?

Ja, de fleste masseflowmålere har udgange på enten 0-5 VDC eller 4-20 mA. For at overvåge den samlede akkumulering skal du tilslutte en totalisator/monitor med en passende indgang ( 0-5 VDC eller 4-20 mA).


3. Kan jeg kalibrere en masseflowmåler til min egen gasblanding?

Det er muligt, så længe blandingen ikke er for kompliceret. Kontakt vores anvendelsesafdeling for at få oplyst priser og tilgængelighed af gasblandingskalibreringer.


4. Har jeg brug for et filter?

Masseflowmålere kræver rene gasser; generelt kræver alle partikler, der er større end 50 μm, et filter opstrøms for måleren. Kontroller hver enkel måler for specifikke krav.


5. Hvad er fordelene ved at bruge en masseflowmåler?

—måler massen direkte
—kan håndtere anvendelser, hvor strømtemperaturen og ledningstrykket svinger.


6. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en masseflowmåler?

—kalibreres til en bestemt gastype


Flowmålere med skovlhjul

1. Hvordan fungerer en flowmåler med skovlhjul?

Der er monteret magneter på hver padle på sensoren, som indsættes i væsken. Når padlen drejer rundt, genereres en elektrisk frekvens, der er proportional med flowhastigheden.


2. Hvad sker der, hvis min væske er skummende eller turbulent?

Da disse sensorer anvender laminare flowegenskaber, vil skummende eller turbulente væsker ikke blive aflæst nøjagtigt. Sensorerne skal også installeres i en lige rørstrækning med fuldt gennemløb.


3. Hvor lang en lige rørsektion skal jeg bruge?

For systemer uden bøjninger eller begrænsninger skal du tillade mindst 15 rørdiametre opstrøms og 5 rørdiametre nedstrøms.


4. Hvad skal jeg bruge til et skovlhjulsystem?

a. flowsensor
b. rørfittings
c. måler eller controller til at aflæse signalerne fra sensoren og angive dem i GPM eller LPM


5. Min måler viser i GPM—flowsensorerne er i ft/sek. Hvordan ved jeg, hvilken sensor der passer til mit flow?

For at konvertere fra hastighed til flow skal du bruge:

GPM= ft/sek x (ID)2 x 2,45

GPM= gallon pr. minut
ID = rørets indvendige diameter
Denne formel gælder for vand—den tager ikke højde for viskositet, temperatur eller tryk.


6. Hvad skal jeg vide om mit system, når jeg bestiller?

For at kunne kalibrere din flowmåler korrekt skal vi kende:
a. Væsketype
b. Forventet flowhastighed
c. Max. væsketemperatur og systemtryk
d. % suspenderede partikler i volumen e. Rørstørrelse (ID), materiale og vægtykkelse (skema)


7. Hvad er fordelene ved at bruge en flowmåler med skovlhjul?

—god repeterbarhed
—lavt tryktab
—let vedligeholdelse


8. Hvad er begrænsningerne ved at bruge et flowmåler med skovlhjul?

—minimale krav til opstrøms/nedstrøms rørføring
—krav om fuldt rør.


Turbineflowmålere

1. Hvordan fungerer en turbineflowmåler?

Når væske eller gas strømmer gennem turbinen, drejer den et løbehjul, der registreres af infrarøde stråler, fotoelektriske sensorer eller magneter. Der genereres derefter en elektrisk impuls, som omdannes til en frekvens, der er proportional med flowhastigheden.


2. Kan jeg bruge en turbineflowmåler med små partikler?

Nej. Turbineflowmålere anvendes bedst med rene væsker med lav viskositet.


3. Har jeg brug for en minimum lige afstand før sensoren?

For at opretholde et jævnt tværsnitsflow anbefales det, at der er en lige rørlængde på mindst 10 gange målerens indre diameter opstrøms og mindst 5 gange målerens indre diameter nedstrøms sensoren. Kontroller hver flowmåler for specifikke krav.


4. Hvad hvis jeg har luft i min væske?

Nogle turbineflowmålere kan anvendes med luft. Hvis der er luftbobler eller damplommer i væsken, vil aflæsningen imidlertid være unøjagtig. Der skal være et laminart (stabil) flow gennem rørets tværsnit.


5. Hvad er fordelene ved at bruge en turbineflowmåler?

—god nøjagtighed med væsker
—let at installere og vedligeholde
—signaludgang til totalisering
—lavt flow er muligt


6. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en turbineflowmåler?

—følsom over for viskositetsændringer
—ret rørledning påkrævet
—kun rene væsker og gasser


Flowmålere/rotationsmålere med variabelt område

1. Hvordan fungerer et rotameter?

Rotametre eller flowmålere med variabelt areal fungerer efter princippet om, at den variation i flowstrømmens areal, der kræves for at frembringe et konstant trykdifferentiale, er proportional med flowhastigheden. Den strømmende væske kommer ind i bunden af måleren, passerer opad gennem et målerør og rundt om svømmeren og kommer ud i toppen. Gennemflowhastigheden aflæses ved at notere flyderens position i forhold til den kalibrerede skala, der er ætset på glasset.


2. Hvor skal jeg foretage aflæsningen?

Med flowmålere foretages aflæsningen i midten af flyderen. Det anbefales, at svømmeren er i øjenhøjde for at minimere aflæsningsfejl.


3. Hvad er forskellen mellem rotametre med korreleret og direkte aflæsning?

En flowmåler med direkte aflæsning angiver flowhastigheden på sin skala i specifikke tekniske enheder (f.eks. ml/min eller scfh). Direkte aflæsningsskalaer er konstrueret til en specifik gas eller væske ved en given temperatur og et givet tryk. Selvom det er mere praktisk end en korreleret flowmåler, er en flowmåler med direkte aflæsning mindre nøjagtigt og begrænset i sine anvendelsesmuligheder.
En korreleret flowmåler skaleres langs enten en længde på 65 mm eller 150 mm, hvorfra aflæsningen sker. Aflæsningen sammenlignes derefter med en korrelationstabel for en specifik gas eller væske. Dette giver det faktiske flow i tekniske enheder. En korreleret flowmåler kan anvendes til en række forskellige væsker eller gasser.


4. Hvad sker der, hvis jeg bruger en anden gas eller væske end vand eller luft? Hvad sker der, hvis jeg bruger destilleret vand?

Hvis du har en korreleret flowmåler, skal du give os rørnummeret og typen af flyder, og vi kan faxe dig et korrelationsdiagram for de gasser, der er annonceret i vores katalog. Vi har også et begrænset antal ikke-annoncerede gaskorrelationer.

For destilleret vand skal du bruge korrelationsdiagrammet for vand.


5. Kan jeg bruge et rotameter i vakuum eller med modtryk?

Ja, men hvis du har en ventil, skal den placeres ved udløbet (øverst på flowmåleren). Dette gøres ved at vende røret om inde i rammen og derefter vende rammen om. I denne position skal røret aflæses korrekt fra det oprindelige perspektiv, og ventilen skal være ved udløbet eller øverst på flowmåleren. Dette giver mulighed for korrekt styring af vakuummet.


6. Kan jeg bruge en flowmåler til at måle forskellige flowhastigheder?

Ja. Hvis der anvendes et korreleret flowrør, kan der opnås forskellige flowhastigheder ved at anvende forskellige flydere, dvs. carboloy, rustfrit stål, glas eller safir.


7. Hvad er forskellene mellem en 150 mm og et 65 mm flowmåler?

En 150 mm flowmåler har en 150 mm skala-længde og er gradueret i overensstemmelse hermed. Det giver en bedre opløsning end den mere økonomiske 65-mm flowmåler.


8. Skal et rotameter monteres lodret?

Generelt skal rotametre monteres lodret, fordi flyderen skal centrere sig selv i væskestrømmen. Ved høje flowhastigheder placerer flyderen sig mod spidsen af doseringsrøret og ved lave flowhastigheder længere nede i røret. Nogle af vores rotationsmålere har fjederbelastede flydere og kan derfor monteres i enhver retning.


9. Hvilken flyder har jeg?

Glasfloatere er sorte, mens safirfloatere er røde. Floatere af karboloy og rustfri stål ser begge metalliske ud, men karboloy-floatere er magnetiske.


10. Hvad er fordelene ved at bruge en flowmåler med variabelt område?

—billig
—lidt selvrensende
—ingen strøm påkrævet
—kan fås i forskellige materialer med henblik på kemisk kompatibilitet


11. Hvad er begrænsningerne ved at bruge en flowmåler med variabelt område?

—ingen udgang til dataoverførsel
—følsom over for forskellige gastyper og ændringer i temperatur og tryk