Cellefølsom pumpning med peristaltiske pumper

Ismatec Pro-280 pumpehoved til pumpning af levende celler

Ismatec Pro-280 pump headPro-280 pumpehovedet er tilsluttet enten en BVP-proces eller MCP-proces peristaltisk pumpe drev er et velegnet system til kontinuerligt at pumpe levende celler og samtidig minimere celleskader. Det er et unikt designet system, der er velegnet til brug i bioteknologiske anvendelser. Det er blevet testet i laboratorieskala og i små produktionsreaktorer på op til 30 liter.

Hvordan virker det?

Pumpehovedet Pro-280 har 2 konvekse ruller, og slangebedet er konkavt. Inden valsen lukker den sammenpressede slange helt, kan cellerne slippe ud gennem et hul mod slangevæggen og bliver derfor hverken "klemt" eller beskadiget.

Isamatec Pro-280 Convex rollers and tube-bed

Sammenligning af forskellige peristaltiske pumpesystemer til brug i dyrecellekulturer

Pumpning af levende celler i en bioreaktor er en udfordring. Selvom peristaltiske pumper er velegnede til driften af bioreaktorer, er det en udfordring at pumpe (cirkulere) levende, levedygtige celler kontinuerligt, da almindelige peristaltiske pumpehoveder med tiden skader cellerne på grund af mekanisk interaktion. Ismatec arbejdede sammen med ZUW (Zürich University Winterthur, Schweiz) for at vise, at de peristaltiske pumpehoveder, der er designet til skånsom pumpning, er egnede til pumpning af levende celler.

Ismatec at ZUW Zurich University Winterthur

Anvendelse: Pumpning af animalske cellekulturer

Fan Guo og prof. dr. U. Graf-Hausner fra Zürichs tekniske universitet Winterthur og dr. Joanne Laukart fra Ismatec foretog en sammenligning mellem forskellige peristaltiske pumpesystemer.

Metode: Dyrkning af hybridomceller i spinnerflasker

Cellerne pumpes kontinuerligt gennem et eksternt loop med en konstant flowhastighed (1/2 reaktorvolumen/time = 250 ml/h), indtil der konstateres en identificerbar celledød. Cellens levedygtighed blev overvåget ved at analysere bypass-cellestrømmen. Målet var at holde cellens levedygtighed høj ved samtidig lav celleskade.

Resultat

Ved anvendelse af P-280-pumpehovedet blev der konstateret celledød efter 56 timer. Andre pumpehoveder viste celledød efter kun 27 timer. De levende cellers vitalitet med P-280-pumpehovedet var fortsat 87 % efter 56 timers kontinuerlig pumpning.

Isamatec Pro-280 test results