Hygiejne og luftprøvetagere

VWR tilbyder en lang række metoder. Luftmonitorering eller dipslides og kontaktplader til overflademonitorering, samt standalone-systemer til hygiejnemonitorering.

Luftprøvetagere

Her fås det mest komplette og nøjagtige sortiment af mikrobielle luftprøvetagere...

Kontaktplader og slides

Kontaktplader fås i blisterpakninger, dobbelt eller tredobbelt indpakning komplet med dipslides, alle i henhold til bestemmelserne...

Hygiejnemonitorering

Hurtig kvantitativ hygiejnemonitorering i væsker og på overflader...

HY-RiSE®, farvetest for hygiejne

Farvet teststrip til manuel vurdering af den overordnede renhedsgrad af overflader, specielt til fødevare- og drikkevareindustrien.