Standarder for fysiske egenskaber

Der findes mange forskellige udvalg til fysiske målinger: Viskositetsstandarder, smeltepunktstandarder, standarder for massefylde, refraktionsindeks og Brix-standarder.

De vigtigste drivkræfter inden for alle brancher omfatter de forskellige instrumentale teknikkers øgede formåen i ppb, ppt-intervaller, og især kravene om verificering af og sporbarhed på resultater. Brug af klargjorte standarder og referencematerialer giver tillid til analyseresultaterne og fjerner besværet med at foretage og validere dem på laboratoriet.

Produktkategorier

Viskositetsstandarder

Udvalg af viskositetsstandarder til brug ved kalibrering, kontrol, verificering, kvalificering eller metodevalidering af måleinstrumenter til kinematisk og dynamisk viskositet

Standarder for massefylde

Et komplet udvalg af nøjagtige smeltepunktstandarder til klaibrering af dit udstyr med nøjagtighed og reproducerbarhed

smeltepunktstandarder

Et komplet udvalg af nøjagtige smeltepunktstandarder til klaibrering af dit udstyr med nøjagtighed og reproducerbarhed

Standarder for refraktivt indeks

Et af de største udvalg på markedet til kalibrering af dit refraktometer

Brix-standard

Et udvalg af nemme Brix-standarder ved kalibrering af alle typer refraktometre, fremstillet med råmaterialer med høj renhed, stabiliseret til en hyldetid på 12 måneder, og som giver en fin værdi til brugere, der ikke har krav om at følge ICUMSA-direktiver

Litteratur

Yderlig ressource

Referencematerialer

Find flere referencematerialer