Organisk syntese med Thermo Scientific kemikalier

Udforsk reagenser og materialer til syntese og undersøgelse af reaktionsmekanismer, herunder luft- og fugtfølsomme reagenser og byggesten.

Vores omfattende samling af kemikalier og reagenser muliggør innovation, øger produktiviteten og forbedrer laboratoriesikkerheden. Vi tilbyder valg, kvalitet og leveringssikkerhed. Vi har etableret et robust globalt indkøbsnetværk og tilbyder bekvemmeligheden ved færdigpakkede katalogprodukter i flere størrelser, såvel som tilpassede kemiske tilbud, der giver fleksible løsninger til kemi-arbejdsgange.

Brochurer Applikationsnotater

Funktionelle reagenser

De mest almindeligt anvendte funktionelle reagenser, plus mere usædvanlige reagenser til specifikke reaktioner.

Heterocykliske forbindelser

Heterocykliske forbindelser er cykliske forbindelser, der indeholder atomer fra mindst to forskellige grundstoffer i ringen, og inkluderer nitrogen, oxygen, svovl og blandede heterocykler.

Kulbrinter

Kulbrinter er organiske forbindelser, der udelukkende består af kulstof- og brintatomer.

Uorganiske, katalyse og ligander

Uorganiske stoffer omfatter salte, metaller og stoffer fremstillet af enkelte grundstoffer. Generelt er de ioniske forbindelser bestående af kationer og anioner forbundet ved ionbinding.

Halogenholdige forbindelser

Organohalider er organiske forbindelser, der indeholder fluor, klor, brom og jod.

Nitrogenholdige forbindelser

Nitrogenholdige forbindelser omfatter blandt andet aminer og derivater, nitriler, azider og hydraziner.

Iltholdige forbindelser

Iltholdige forbindelser omfatter alkoholer, aldehyder, ketoner, ethere og carboxylsyrer og derivater.

Fosforholdige forbindelser

Phosphorholdige forbindelser omfatter estere af organophosphorsyrer, phosphonsyreestere, phosphiner og phosphiter.

Svovlholdige forbindelser

Svovlholdige forbindelser omfatter thioler, thioethere, thioestere, thiourinstoffer, sulfonamider og sulfoxider.

Materialevidenskab og polymerer

Organiske polymerer indbefatter polysaccharider, polypeptider, polynukleotider og syntetiske materialer, såsom de almindelige plastmaterialer, f.eks. polyethylen, polyvinylchlorid og polystyren.

Organometaller

Chemical compounds containing at least one chemical bond between a carbon atom of an organic molecule and a metal, including alkaline, alkaline earth, and transition metals, and sometimes broadened to include metalloids like boron, silicon and selenium.

Biokemikalier

Biochemical refer to any chemical that is found in a biological system or that can be used for biological research. Biochemical compounds include molecules such as amino acids, vitamins, and nucleotides as well as organic and inorganic chemicals.