Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er i den højeste klasse af personlige værnemidler. Den luft, vi indånder, skal være så ren som muligt. Selv de mindste støvpartikler kan medføre betydelige skader. Tænk på faren ved asbest. Endvidere udgør gasser og dampe i omgivelserne alvorlige risici for helbredet. Hvis der ikke træffes tilstrækkelige foranstaltninger, kan der forekomme akut forgiftning på kort sigt og alvorlig sygdom på længere sigt. Tilstedeværelsen af farlige stoffer i luften skal derfor ses som en stor risiko. 

Derfor er alle åndedrætsværn fra VWR klassificeret i PV-klasse 3, som er klassen med den største risiko.

Produktudvalg