Facilitetsvedligeholdelse, beskyttelse og hygiejne

Avantor personlig beskyttelse

Alle er mere sikre, hvis du har et rent, godt vedligeholdt laboratorie. Avantor tilbyder et omfattende udvalg af produkter til kemisk håndtering, opbevaring, anlægsvedligeholdelse og affaldshåndtering fra det mærke, som du kender og kan stole på. Vi har det du skal bruge til at holde dit laboratorie rent og sikkert.

Kemisk håndtering og opbevaring

Uanset om du opbevarer kemikalier på en fast lokation eller flytter dem fra det ene sted til det andet, kan vi hjælp dig med at opfylde behovene for kemisk sikkerhed i dit laboratorie. Se de opbevarings- og transportløsninger vi har til dig.

Anlægsvedligeholdelse

Far at holde dit laboratorie rent og til korrekt bortskaffelse af biologisk risikabelt affald og materiale - du finder det du skal bruge i vores komplette sortiment af produkter til anlægsvedligeholdelse og rengøring. Find det, du har brug for.

Industri sikkerhed

Risikoområder varierer fra den ene arbejdsplads til arbejdsplads.VWRs specialister garanterer kompetent rådgivning med et udvalg af relevante produkter og løsninger, som passer perfekt til dit arbejdsmiljø.

Førstehjælp og nødudstyr

Alt det du har brug for i tilfælde af mindre uheld eller spild...

Anlægsbeskyttelse

VWR tilbyder dig alt, hvad du har brug for til at holde dit anlæg RENT og SIKKERT!

Faldbeskyttelse

Faldbeskyttelsesprodukter såsom forankringspunkter, liner, faldstopblokke, faldbeskyttelsesklemmer og sikkerhedsseler.

Hygiene & Disinfection

VWR can offer everything you need to keep your hands clean...

Måtter og gulvbelægning

For partikelkontrol i kontrollerede miljøer: klæbende flerlagsgulvmåtter, belastningsreducerende måtter til renrum, der skaber bedre komfort for stående personale, ESD-versioner.

Affaldshåndtering

Avantor har alt du skal brug til indsamling, transport, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af affald. Vi kan hjælpe dig med at håndtere alle typer affaldsmaterialer, herunder faste stoffer, væsker, skarpe og biologiske farer. Få mere at vide om hv

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.

Katalog over faciliteter, vedligeholdelse og beskyttelse

Produktudvalg