Facilitetsvedligeholdelse, beskyttelse og hygiejne

Avantor personlig beskyttelse

Alle er mere sikre, hvis du har et rent, godt vedligeholdt laboratorie. Avantor tilbyder et omfattende udvalg af produkter til kemisk håndtering, opbevaring, anlægsvedligeholdelse og affaldshåndtering fra det mærke, som du kender og kan stole på. Vi har det du skal bruge til at holde dit laboratorie rent og sikkert.

Kemisk håndtering og opbevaring

Uanset om du opbevarer kemikalier på en fast lokation eller flytter dem fra det ene sted til det andet, kan vi hjælp dig med at opfylde behovene for kemisk sikkerhed i dit laboratorie. Se de opbevarings- og transportløsninger vi har til dig.

Anlægsvedligeholdelse

Far at holde dit laboratorie rent og til korrekt bortskaffelse af biologisk risikabelt affald og materiale - du finder det du skal bruge i vores komplette sortiment af produkter til anlægsvedligeholdelse og rengøring. Find det, du har brug for.

Affaldshåndtering

Avantor har alt du skal brug til indsamling, transport, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af affald. Vi kan hjælpe dig med at håndtere alle typer affaldsmaterialer, herunder faste stoffer, væsker, skarpe og biologiske farer. Få mere at vide om hv

Produktudvalg