Histologi

VWR kan forsyne dig med reagenser og apparater til at forberede, præservere og behandle væv, skære og farve snit....

Der findes mange forskellige teknikker til forberedelse af væv og mange undersøgelsesmetoder. De fleste omfatter fremstilling af snit, der bliver undersøgt vha. forskellige former for mikroskopi, men ingen enkelt undersøgelsesmetode og bestemt heller ikke nogen enkelt farvningsteknik vil kunne vise alle cellerne i vævet lige godt. Det er muligt at demonstrere morfologien ved brug af farveopløsninger, funktionelle karakteristika ved histokemiske, immunologiske eller molekylære metoder og ultrastruktur vha. elektronisk mikroskopi, alt sammen på grundlag af samme prøve. Farvede sektioner og væv, der er indstøbt i paraffinblokke, udmærker sig ved deres holdbarhed, og de fleste histologiske laboratorier vil bevare blokke og objektglaspræparater i lang tid.

Vedr. dækglas, overtræk, mikroskoper etc. se afsnittet om mikroskopi.

Dissektionsværktøj & -instrumenter

Et udvalg fra vores omfattende sortiment af dissektionsværktøj...

Kemikalier til vævsbehandling

Alt hvad du skal bruge for at behandle dine vævsprøver fra prøvetagning til farvning...

Udstyr & forbrugsvarer til vævsbehandling

Specialistudstyr til alle aspekter af prøveforberedelsens flow fra prøve til færdigt objektglas, klar til undersøgelse...

Farvning

Celleelementer har ofte forskellige refraktive indekser, der kan bruges til at muliggøre delvis identifikation vha. forskellige former for mikroskopi...