Byggesten, fluorkemikalier og syntesereagenser - Apollo Scientific

Apollo Scientific er specialister i fremstilling og levering af aromatiske, heterocykliske og alifatiske forbindelser, fluorkemikalier og Life Science-reagenser. Med fremragende service og ekspertise i indkøb og fremstilling af aktuelle og nye produkter, tilbyder de den support du skal bruge fra research til produktion.

Med deres brede udvalg af produkter til konkurrencedygtige priser, vil vi helt bestemt være den udvalgte partner for jer videnskabsfolk, forskere og producenter inden for mange forskellige brancher.

Deres unikke opskaleringsevne betyder at Apollo Scientific kan understøtte dit projekt fra faserne med kemisk syntese og lægemiddeludvikling og til kommercialisering af medicin inden for deres produktionsfaciliteter i koncernen samt ekspertise, et stort udvalg af produkter og konsistente leverancer.

25.000 byggeblokke og mellemstof-forbindelser på lager til forsendelse samme dag

Procesudvikling
Levering af laboratorievolumener

Teknologiske transfers af produktionsprocesser
Analytisk validering

GMP fremstilling
Procesvalidering
Regulatorisk support

Fluorerede byggeblokke

Et bredt udvalg inklusive 27.000 fluorerede byggeblokke, der indeholder mindst et fluoratom. Dette udvalg kan omfatte trifluormethyl, trifluormethoxy, difluormethyl, difluormethoxy, og mange andre. Samen med disse præ-fluorerede byggeblokke finder du også et bredt udvalg af fluorerende reagenser.

SE VORES PRODUKTER

Heterocykliske forbindelser

Det bredeste af Apollos udvalg med mere end 30.000 nitrogen-, svovl- og oxygenholdige heterocykliske forbindelser til R&D-laboratorier hovedsageligt i farmaceutiske og agrokemiske virksomheder. I denne gruppe finder du nogle typiske produktgrupper såsom pyridiner, pyrimidiner, quinoliner, furaner og thiopener samt mange flere

SE VORES PRODUKTER

Uorganiske stoffer

Dette uorganiske udvalg omfatter forbindelser, der ikke indeholder kulstof og visse kulstofholdige forbindelser, som er uden C-C-forbindelser. Disse forbindelser, der hovedsageligt er alkalimetaller, alkaliske jordmetaller, overgangsmetaller og lanthanider vil primært blive anvendt i katalyse og også i forskning i forbindelse med forskellige andre applikationer

SE VORES PRODUKTER

Organometaller

Denne del består af mange kemikalier, der indeholder mindst en forbindelse mellem et kulstofatom i en organisk forbindelse og et metal eller halvmetal, og anvendes som reagenser og katalysatorer i syntesen af organiske molekyler. Der findes adskillige organotin-, organolitium- og organozink-forbindelser, metallocener og Grignard-reagenser

SE VORES PRODUKTER

Organiske byggeblokke

Du finder mere end 17.000 ikke-fluorerede alifatiske, aromatiske og carbocykliske, organiske byggeblokke til forskellige applikationer inden for mange brancher. Disse forbindelser indeholder et varieret udvalg af funktionsgrupper, herunder: Carbonylforbindelser, halogenerede forbindelser, borsyrer, alkoholer, aminer, alkyner og alkener

SE VORES PRODUKTER

Reagenser til Life Science

I dag omfatter vores tilbud mere end 6.000 artikler opdelt i forskellige kategorier såsom vores voksende udvalg af biokemiske reagenser, men også mange forbindelser såsom rekombinante proteiner, antistoffer, enzymer og vækstfaktorer. De er alle højkvalitetsprodukter, der opfylder disse specifikke krav.

SE VORES PRODUKTER

Spektroskopi-produkter

I denne kategori finder du hovedsageligt et bredt udvalg af deutererede opløsningsmidler, andre isotopisk mærkede forbindelser og øvrige standarder for massespektrometri samt et udvalg af GC-diagnostiske reagenser.

SE VORES PRODUKTER


Kontakt din specialist

Akkrediteringer/Medlemskaber

Litteratur