Løsninger til TOC-analyse

Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC-analyseløsninger til sporing af organisk forurening i vand.

Opløst organisk kulstof bliver iltet med natriumpersulfatreagens, og produceret CO2 bliver målt vha. spektrofotometri. Mange andre reagenser i opløsninger bliver anvendt: syrer, baser... afhængigt af den type vand, der analyseres. De mest almindelige reagenser kan leveres af VWR, fx:

  • Natriumhydroxid 1,2 N opløsning
  • Svovlsyre 1,8 N opløsning
  • Natriumpersulfat-opløsninger, med forskellige koncentrationer
  • Fosforsyre 10 % opløsning
  • Fosforsyre 25 % opløsning

Mange andre løsninger findes - forhør nærmere.